پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی اثر محمدحسین خسروپناه‌
توضیحات

کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی اثر محمدحسین خسروپناه‌

 

از اواخر سده هیجدهم میلادی دگرگونی های پدید آمده در حیات سیاسی اجتماعی و اقتصادی دولت های اروپایی شرایطی را در عرصه بین المللی پدید آورد که سرنوشت جامعه ایران را مستقیما تحتتاثیر قرار داد.جنگ های ایران و روس.پیشرفت های ناپلئون در اروپا و خواست و اراده وی برای حمله به هندوستان از راه ایران کوشش انگلستان برای حفظ و توسعه مستعمرات خود در آسیا و تکاپوی ایران در حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر تعرض های خارجی جملگی عواملی بودند که خواه ناخواه ایران را به صحنه بین المملی میس کشاند.
مجموعه این شرایط به ویژه پس از شکست ایران در جنگ با روسیه برخی از زمامداران واقع بین و اینده نگر را متوجه ناتوانی و ضعف عمومی کشور در برابر دولت های اروپایی و لزوم اخذ وسایل مدنیت غرب کرد.
تلاش های اولیه این گروه از زمامداران به رهبری عباس میرزا و پیگیری های بعدی آن از سوی اصلاح طلبان و تجدد خواهان به همراه حضور پرتوان سیاسی و اقتصادی دولت ای استعمارگر روس و انگلستان و رفت و امد رو به گسترش ایرانیان به اروپا موجب اشنایی روزافزون ایرالنیان با ابعاد مختلف حیات مادی و معنوی مدنیت جدید غرب شد.

در این دوران زنان اگاه و ازاداندیش اقشار متوسط و بالای جامعه ایران علی رغم محدودیت های همه جانبه ای که داشتند از طریق شنیده ها و مطالعه جغرافیای تاریخی و سیاحتنامه های امم مختلفه و بعدا روزنامه های فارسی زبان برون مرزی با مدنیت جدید غرب اشنا شدند.
اگرچه این اشنایی مقدماتی و ناکافی بود با این حال چشم اندازهای جدیدی در برابر انان گشود.

 

خرید کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی اثر محمدحسین خسروپناه‌


این گروه از زنان به این نتیجه رسیدند که برخلاف موقعیت زن ایرانی تمام اهل فرنگ تمامک نسوان را مانند دسته گل دانسته در برابر ایشان کمر خدمت به میان بسته کمال اتحاد و اتفاق بدون شائبه و خلاف و نفاق بر یکدیگر دارنذ بلکه اکرام و احتذرام از زنان بیش از مرئدان نمایند.
اگرچه این استنباط سادهدلانه بود و با واقعیت جوامع اروپایی سده نوزدهم میلادی تطابق نداشت با این حال زنان ازاداندیش عصرناصرالدین شاه را به بازنگری در شرایط دفردی و اجتماعی زن ایرانی برمی انگیخت.
به واقع این موضع زنان در هماهنگی با نقادی و روشنگران و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بود که نوسازی و دگرگون سازی ساختارسیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی دیرپای ایران را ضروری و ناگزیر می دانستند.
در اینم رابطه برخی از روشنگران ایراتنی مانند میرزا اقاخان کرمانی و فتحعلی اخوندزاده نوسازی جامعه ایران را در پیوند باغ دگرگونی سازی شرایط زندگی فردی و اجتماعی زن ایرانی ارزیبای می کردند.
با این حال بحث و بررسی درباره موقعیت زنان و دختران و لزوم تحول ان کاملا با احتیاط انجام می گرفت.زیرا این مباحث از جمله عرصه های ممنوع ای بود که قدرت سیاسی حاکم و جامعه سنتی ایران تاب تحمل ان را نداشت و در برابر ان به شدت واکنش نشان می داد.
علی رغم این حساسیتها زنان اگاه و ترقی خواه در محافل و مجالس خود به بحث و بررسی درباره شرایط زندگی و حقوق فردی و اجتماعی زن ایرانی و مقایسه ان با زنان اروپایی می پرداختند و اقدامات ضروری برای تحول زندگی زن ایرانی را مورد تامل و تعمق قرار می دادند.

خرید کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی اثر محمدحسین خسروپناه‌ چاپ اول نشر پیام امروز

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.