پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی اثر فریدون جنیدی
توضیحات

کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی اثر فریدون جنیدی

 

 اروپائیان بعدا دانستند که کلامشان آریائی است و پژوهش در اصل و منشاء خویش را شروع کردند.اما هندوان و بویژه ایرانیان هیچگاه این موضوع را فراموش نکرده اند و با تاریخ خود از ابتدای تجمع و تشکل قبایل آریایی بستگی دارند و در همین نامه ثابت خواهم کرد که ایرانیان تا زمان حمله تازیان حتی از بستگی خود به اروپائیان اطلاع داشته اند و پس از انهم همچنین اطلاع داشته اند و پس از انهم همچنین زیرا نکته ای که تا کنون بدان توجه نداشته ایم اینست که گمان می بریم شاهنامه تاریخ افسانه ای و حماسی و مدون ایران است حال آنکه چنین نیست و شاهنامه از ابتدا تا سلطنت ایرج تاریخ آریائیان است و پس از ایرج و برنشستن منوچهر به سلطنت تاریخ ایران است و چون ابراز چنین ادعای بزرگ نیاز به اثبات دارد لازمست یکبار شاهنامه را از اول تا سلطنت منوچهر مرور کنیم.

در مهاجرت آریائیان بنا به داستان ورجمکرد مطالبی نوشته اند و در جای خود یاد کرده خواهد شد که فراخ شدن زمین در جهت نیمروز در این داستان اشاره به مهاجرت آریائیان نیست بلکه اشاره بتصرف بیشتر زمین است در سوی جنوب ایران ویج.
در این نامه من کوشش خواهم کرد که شانهنامه را اصل قرار دهم و جابه جا از اوستا با متن های پهلوی یا تاریخ های پس از اسلام که انها نیز در حقیقت نوعی شاهنامه اند یاری بگیرم.
زیرا که در اوستا اگرچه از شخصیتهای تاریخی همه جا بطور مرتب از کیومرث تا گشتاسب شاه نام برده شده اما آن تسلسل تاریخی که در شاهنامه رعلیت شده در اوستا نیست بویزه انکه نامهای تاریخی در اوستا در نیایشها و سرودها از نظر اعمال دینی که انان برای پیروزی در جنگها کرده اند بررسی شده است و تاریخ در اوستا در واقع گوشه هایی از تاریخ است بدون پیوستگی کامل

خرید کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی

 

با اینحال هرجا که مشکلی در شاهنامه پیش می اید به دستیاری اوستا یا یکی از متن های پهلوی گشوده میشود.بخصوص انچه که در این بررسی سهم کتابهای دینی ایرانی را بالا میبرد بازگشایی مفاهیم تاریخی از راه پی بردن بمعانی واژده ها و نام های اوستایی یا پهلوانی است.
در این نامه گاهگاه بسراغ تاریخهای اروپائیان و خاورشناسان غربی رفته ام و آن هنگامی است که خواسته ام باز نمایم که انچه مورخان غربی امروز دریافته اند در تاریخ ایران سه هزار سال پیش ماننده افتاب روشن بوده است و نیز لازم می بینم که هم اینجا ارزو کنم که خداوند مرا از کینه و رشگ نسبت به پژوهندگان اروپائی تاریخ و فرهنگ ایران زمین برکنار دارد.

خرید کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی اثر فریدون جنیدی هزار سیصد پنجاه و هشت انتشارات بلخ

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.