پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

درسهائی درباره اسلام

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادیان

کتاب درسهایی درباره اسلام اثر گلدزیهر ترجمه دکتر علینقی منزوی
توضیحات

کتاب درسهایی درباره اسلام اثر گلدزیهر ترجمه دکتر علینقی منزوی

 

 در پائیز سال 1908 از طرف کمیته امریکائی درسهای تاریخ مذاهب دعوتی از من بعمل آمد تا در چهار چوب دوره درسهای تاریخ مذاهب که از جانب این کمیته دائر شده بود یک سخنرانی درباره اسلام ایراد کنم.من برآن شدم که این تقاضای افتخار امیز را بپذیرم.
دست نویس درسها را آماده ساختم ولی بر اثر وضع ناجور سلامتی ام نتوانستم در آن زمان سفری را که مقدماتش نیز فراهم آمده بود عملی سازم.
ترغیب و تشویق همکاران خیر خواه و نیک اندیش که با دست اورد کاار من اشنا شده بودند برانم داشت تا دست نویس ها را بی انکه تغییر اساسی در قسمت بندی و وضع اصلی درسها بدهم به بنگاه نشر کتاب برای انتشار در سلسله کتبی واگذار کنم که اکنون در دسترس عمومی قرار میگیرد. در متن درسها که طبق قرار بمثابه زمینه ای برای ترجمه بزبان انگلیسی تالیف شده بود به استثنای چند مورد که در انها مطلب گسترش یافته بود کمی تغییر داده شد.
این گسترشها و تفصیلات بخصوص شامل مطالب اضافی میشدند که پس از ان زمان در اختیار ما قرار گرفته بودند.ملاحظات و استناد به منابع ادبی که به بعضی بخشها در وهله اول بمنظور رعایت حال همکاران متخصص الحاق شده بودند بقصد انتشار کتاب به نسخه کنونی اضافه گشته اند. از همان بدو امر طرح درس ها روی عوامل مذهبی اسلام و نه روی تاریخ سیاسی اسلام پایه گذاری شده بود.

 

خرید کتاب درسهایی درباره اسلام

نظر موافقی که ناقدان و داوران صلاحیت دار به یادداشتهای من مذهب اسلام که مدتی پیش از ان در فرهنگ معاصر انتشار یافته بود ابراز کردند مرا باین فکر انداخت که در برخی قسمتها ان یادداتشهای مختصر را که محتوی انها در این گسترش یافته اند بمنزله جزوه درسی تلقی کنم و لازم امد برخی از مطالبی را که در ان یادداشتها بیان شده بود عینا بهمان صورت در این درسها تکرار کنم و این امری اجتناب ناپذیر بود

خرید کتاب درسهایی درباره اسلام اثر گلدزیهر ترجمه دکتر علینقی منزوی چاپ اول هزار سیصد پنجاه و هفت انتشارات کمانگیر

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.