پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مذهب حلاج

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادیان

کتاب مذهب حلاج اثر روژه آرنالدز ترجمه عبدالحسین میکده
توضیحات

کتاب مذهب حلاج اثر روژه آرنالدز ترجمه عبدالحسین میکده

 

 

شاید بتوان تصوف و عرفان را عالیترین مولود اندیشه و ذوق انسانی در تمام قرون و اعصار دانست. آنجا که شاهباز بلند پرواز اندیشه از جولان باز میماند و طایر تعقل و حکمت پرمیریزد.انجا که سلم تعبد و تشرع در نیمه راه دیوار فلک فرسای راز افرینش سربسنگ میساید انگشتر جادوی عرفان دورها را نزدیک و دوشارهال را اسان و نادریافتنی میسازد و انچه را که در معبد و مدرسه پیدا شدنی نیست هدیه جان مشتاقان میکند دو انچه را که فیلسوف و زاهد وعده کرده اند و از وفا کردذن بدان عاجز مانده اند بجا میاورد.
تصوف و عرفان زاییده و عکس العمل عجز تعقل و تعبد از درک راز وجود است.
عرفان پهلوانی است که پس از شکست دو پهلوان دیگر در برابر غول راز مجهول پا به میدان گذشاته و پشت این غول را بخاک رسانیده است.
از اینرو ان دو پهلوان از یک سوی طریق انتساب بدین پهلوان میجویندذ و از سوی دیگر بحکم منافست و رشگمندی راه عناد با او می پویند.

فلسفه و حکمت اگرچه هرگز خود را بیگانه از عرفان ندانسته ولی همعنای با عرفان را نیز پذیرفته است و تعبد و زهد نیز اگرچه برترین تجلیات خود را در قالب زندگی و کردار بزرگان تصوف ارائه کرده ولی هیچگاه از دشنه از پشتا بر تصوف زدن دریغ نورزیده است.

مطالعاتی که تا کنون درباره تصوف و عرفان شده غالبا سطحی و بی اساس بوده است. و جز تنی چند از شارحان و محققان غربی که در این باره سخن از روی تحقیق گفته اند بیشتر مطالبی که در زمینه تصوف نوشته شده از نوع خیالبافی وظنون و. تصورات و اوهام و خرافات بوده است تا بدانجا که بزرگترین مکتب معنوی و زتینده ترین سرچشمه حکمت را افسانه ای شیذرین ولی بی اصل و اساس و شعریس دل انگیز ولی خالی از حقیقت و معنی و بالاخره ادعایی باور نکردنی و بی پایه جلوه داده اند.

 

 

خرید کتاب مذهب حلاج اثر روژه آرنالدز ترجمه عبدالحسین میکده چاپ دوم انتشارات جامی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.