در این مطلب به معرفی کتاب های مسعود بهنود می پردازیم اما قبل از توضیح می بایست عرض کنم آنچه که در سایت موجود است  و یا توضیح داده میشود مربوط به آثار مسعود بهنودی است که در چند دهه قبل تا پیش از مهاجرتش از ایران بصورت قانونی و رسمی چاپ میشد و ما نه کتب جدید چاپ ایشان(در خارج از کشور) را عرضه می کنیم و نه کتب قدیمی ایشان را تکثیر(بصورت افست و کپی).بلکه کتب قدیمی که از طریق خرید کتابخانه شخصی تهیه میشود و با مجوز وزارت محترم ارشاد و فرهنگ اسلامی به بازار عرضه شده و به هیچ وجه از آثار و افکار حال ایشان در خارج از کشور حمایت نمی کنیم

باری

 

مسعود بهنود  در بیست و هشت مرداد  سال هزار و سیصد و بیست و پنج در شهر تهران بدنیا آمد و اورا ار طریق فعالیتهایش طی این چند دهه از عمر خود روزنامه نگار و نویسنده می شناسند .که کار حرفه ایش روزنامه نگاری است که از سال هزار و سیصد و چهل و دو  یعنی از سن هفده سالگی شزوع به فعالیت نمود  آثار مسعود بهنود در زمینهٔ سیاست و تاریخ معاصر ایران نگاشته‌است. مسعود بهنود به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در روزنامه‌های متفاوتی از جمله آیندگان و تهران مصور کار کرده‌است. او بیش از بیست روزنامه و مجله را بنیان نهاده‌است.

کتاب های مسعود بهنود


    از سید ضیاء تا بختیار،
    ۲۷۵ روز بازرگان،
    حروف، دو حرف و حرف دیگر،
    این سه زن، (شرح زندگی «مریم فیروز»، «اشرف پهلوی» و «ایران تیمورتاش»)
    کش‍ته‌گان بر سر قدرت،
    از دل گریخته‌ها،
    ضد یاد،
    امینه،
    ما می‌مانیم،
    گلوله بد است،
    شاید حرف آخر،
    در بند اما سبز
    خانوم
    ضد یادها
    پس از یازده سپتامبر
    کوزهٔ بشکسته

دسته بندی توسط
نتایج 1 تا 12 از کل 12 نتیجه
 
 

از دل گریخته ها

از دل گریخته ها نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

از سید ضیاء تا بختیار

از سید ضیاء تا بختیار نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

خانوم

خانوم مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

دولتهای ایران از سید ضیا تا بختیار

کتاب دولتهای ایران از سید ضیا تا بختیار اثر مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

شاید حرف آخر

شاید حرف آخر نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

ضد یادها

ضد یادها نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

کتاب امینه

کتاب امینه اثر مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

کتاب این سه زن

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

کتاب خانوم

کتاب خانوم اثر مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

کشته گان بر سر قدرت

کشته گان بر سر قدرت نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

کوزه بشکسته

کوزه بشکسته نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab
 
 

گلوله بد است

گلوله بد است نوشته مسعود بهنود

tellphon karaketab