درباره زندگی و کتاب های داریوش آشوری باید عرض کنم که این مترجم برجسته ایرانی و نویسنده توانای کشورمان متولد سال هزار و سیصد و هفده در تهران است. ایشان یک حرفه ای و استاد در زمینه ترجمه و صاحب قلم و سبک. یک کارشناس و فعال پیرامون علوم سیاسی.نقد ادبی و زبان شناسی و فلسفه با تسلط و استاد بود است. ایشان در زمینه فلسفه مدرن ئ علوم اجتماعی کمک بسیار بزرگی به گسترس دامنه واژگان و شیوه نگارش آن داشته است.مثلا فرهنگ علوم سیاسی داریوش آشوری سالهاست که کاملترین رفرنس در زمینه خودش هست با گذشت چند دهه.ایشان در کتابها و تالیفاتش  از واژگان 2 ترکیبی مانند گفتمان یا همه پرسی و امانهشر و هرزه نگاری و درس گفتار استفاده نموده است که پیش از ان در دایره واژهگان فارسی همتا و معادلی نداشت. 

باز بعنوان مثال همین کتاب دایره المعارف سیاسی که این کتاب در برگیرنده صدها واژه ترکیبیی و اشتقاقی نوین است که به به دامنه واژگان فارسی پیرامون علوم سیاسی و علوم اجتماعی افزوده شده است.

 

 و از میان آثار او می‌توان به بازاندیشی زبان فارسی، شعر و اندیشه، تعریفها و مفهوم فرهنگ اشاره کرد. ما و مدرنیّت نام مجموعه مقاله‌هایی از اوست که در آن به تحلیل بحران فرهنگی جامعهٔ ایران در مواجه مدرنیّت می‌پردازد. وی نویسندهٔ عرفان و رندی در شعر حافظ، است که تفسیری هرمنوتیکی از بنیادهای اندیشگی دیوان حافظ بر پایهٔ پژوهش متن‌شناسانهٔ تاریخی است.

کتاب های داریوش آشوری عبارتند از

تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ (۱۳۸۰)(عنوان قبلی: فرهنگ شناخت)، نشر آگه.
عرفان و رندی در شعر حافظ (۱۳۷۹) (عنوان قبلی: هستی‌شناسی حافظ)
فرهنگ علوم انسانی (۱۳۷۴)(عنوان قبلی: واژگان فلسفه و علوم اجتماعی)
شعر و اندیشه (۱۳۷۷)
بازاندیشی زبان فارسی (۱۳۷۲) نشر مرکز
ما و مدرنیّت (۱۳۷۶)
نگاهی به تاریخ، تمدن و فرهنگ چین
درآمدی به جامعه‌شناسی سیاسی
دانشنامۀ سیاسی: فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی (۱۳۷۳) (عنوان قبلی: فرهنگ سیاسی)
زبان باز، (۱۳۸۷)، رساله‌ای پژوهشی و تحلیلی دربارهٔ رابطهٔ زبان‌های مدرن با تمدن مدرن و روش‌های گسترش زبان‌های مدرن در پاسخگویی به نیازهای زبانی فناوری و علم.
پرسه‌ها و پرسش‌ها (مجموعه مقالات)، ۱۳۸۹، نشر آگه.
پروژهٔ ملت‌سازی
اسطورهٔ فلسفه در میان ما (بازدیدی از زندگی و اندیشهٔ احمد فردید)
ایران‌شناسی چیست، ۱۳۵۵، انتشارات آگاه

آثار ترجمه

چنین گفت زرتشت، فریدریش نیچه، کتاب اول اسماعیل خویی، ۱۳۵۲، زمان، تهران.
چنین گفت زرتشت، فریدریش نیچه، نشر آگه، ۱۳۸۳ (چاپ سی‌وهفتم: ۱۳۹۵).
فراسوی نیک و بد، فریدریش نیچه، (۱۳۷۵).
تبارشناسی اخلاق اثر فردریش نیچه، نشر آگه، ۱۳۸۸ (چاپ سیزدهم: ۱۳۹۵).
غروب بت‌ها اثر فردریش نیچه، نشر آگه، ۱۳۸۶ (چاپ دهم: ۱۳۹۵).
مکبث اثر ویلیام شکسپیر، نشر آگه، ۱۳۹۵ (چاپ پانزدهم).
تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، جلد هفتم، از فیشته تا نیچه(۱۳۷۵)
آرمان‌شهر (یوتوپیا)، تامس مور، ترجمه: داریوش آشوری، نادر افشار نادری (۱۳۶۱)
شهریار، نیکولو ماکیاولی، (۱۳۷۵)
ترجمهٔ سه نمایشنامه برای کتابِ نمایش در چین کارِ بهرام بیضایی و نیز ترجمهٔ «آتسوموری» سه‌آمی موتوکیو با همکاریِ بیضایی

در گفتگو با دیگران

ایران در گذر روزگاران در گفتگو با مسعود لقمان

آثار در دست تهیه

ترجمه مسیحا ستیز اثر فردریش نیچه