ایرج پزشک زاد در سال ششم قرن سیزدهم هجری چشم بر جهان گشود این نویسنده توانا و طنز پرداز را بخاطر رمان مشهور و برجسته دایی جان ناپلئون به اوج و محبوبیت رسید رمانی که با ساخت سریالش  ماندگار در ذهن مردم شد.سریالی که محبوبترین پیش از انقلاب است ساخته اقای تقوای و بازی های خوب موجب شناخته شدن ایرج پزشکزاد شد اگرچه این فیلم باغث شناخته شدن شد  وگرنه خود کتاب شاهکار است و دارای تکنیک بسیاری قوی در داستان نویسی و ادبیات داستانی است.ایشان که در فرانسه حقوق خوانده بودن در ایران سالها به قضاوت پرداختن و همینطور در وزارت امور خارجه و سمت مدیریت کل روابط فرهنگی را برعهده داشتن که این نشان دهنده قدرت اجرایی ایشان علاوه بر نویسندگی است.ایشان سالها به ترجمه آثار نویسندگان مشهور پرداخته و آثار زیادی را به چاپ رسانیده در ضمن دوستان برای خرید هریک از کتاب های ایرج پزشک زاد می توانید روی  نام کتاب معرفی شده زیر کلیک کنید

از فهرست آثار ایرج پزشک زاد که تا کنون چاپ شده است می توان کتاب های زیر را نام برد

ماشاءالله خان در دربار هارون‌الرشید که این رمان در سال سی و هفت چاپ شد

 • دایی جان ناپلئون که این رمان سال چهل و نه چاپ شد
 • ادب مرد به ز دولت اوست تحریر شد  که این کتاب نمایشنامه است و درسال پنجاه و دو چاپ شد
 • خانواده نیک اختر در سال هفت و نه  چاپ شد
 • حافظ ناشنیده پند
 • انترناسیونال بچه‌ پرروها شامل قطعات ادبی طنز سیاسی است
 • شهر فرنگ از همه رنگ  شامل طنز اجتماعی و سیاسی
 • پسر حاجی باباجان
 • بلیط خان‌عمو نمایشنامه طنز
 • طنز فاخر سعدی
 • آسمون ریسمون  مجموعه قطعات ابی طنز
 • بوبول  طنز ادبی و اجتماعی
 • خانوادهٔ نیک‌اختر  که در سال دوهزار و چهار چاپ مجدد در خارج شد
 • رستم صولتان سال دو هزار و شش شامل طنز اجتماعی ناشر
 • گلگشت خاطرات  سال دو هزار و هشت خارج از ایران طنز اجتماعی