پیرامون کتاب های جین وبستر و زندگی و آثار او باید گفت این نویسنده مشهور و نام آشنا آمریکایی را اکثرا به خاطر شهرت کتاب بابا لنگ دراز می شناسند که میلیونها نسخه از این کتاب ترجمه و چاپ شده است تا کنون به بسیاری از زبانهای دنیا و فیلم و کارتون نیز بر اساس این رمان ساخته شده که انها نیز در نوع خود بسیار مشهور و پر طرفدارند. جین وبستر در بیست و چهار جولای هزار هشتصد و هفتاد و شش در امریکا بدنیا آمد و متاسفانه در سن چهل و یک سالگی در یازده ژوئن هزار و نهصد و شانزده فوت نمود.

 قبل از آنکه به زندگیش بپردازم شاید در همان ابتدا برایتان سوال پیش بیاید چرا در سن کم فوت نمود .متاسفانه هنگام بدنیا آوردن فرزندش که دختر بود بعلت تب بسیار درگذشت.

 

 او همانطور که گفته شد در سال هزار و هشتصد و هفتاد و شش در دهکده ای به نام فردونیا در ایالت نیویورک چشم برجهان گشود. از خانواده ایشناخته شده و ادیب بودن.مادر جین وبستر خواهر زاده نویسنده شهیر امریکایی مارک توین بود که بهمراه همسرش صاحب امتیاز و مدیر مالی آثار مارک توین را برعهده داشتن.

 

جین وبستر خیلی ساده با زبانی دلنشین مینوشت و سعی در مطرح کردن موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی زمان خود با همین زبان ساده داشت.و هیچگاه علاقه مندان داستانهایش را معطوف به طبقه خاصی از جامعه و حتی سن خاصی نمی نمود و به گونه ای مینوشت که مخاطبش از هر سن و هر طبقه جامعه و هر میزان سواد باشد و بلاشک از مارک توین الهامتی یا مشقی گرفته بود یعنی متاثر از سبک نوشتاری ایشان بود.

.

 

Webster

فهرست کتاب های جین وبستر عبارتند از

۱۹۰۳ - وقتی پتی به دانشکده می‌رفت
۱۹۰۵ - شاهدخت ویت
۱۹۰۷ - جری جوان
۱۹۰۸ - معمای چهارتکه
۱۹۰۹ - هیاهوی بسیار برای پیتر
۱۹۱۱ - تنها پتی
۱۹۱۲ - بابا لنگ دراز
۱۹۱۵ - دشمن عزیز

.