دانلود کتاب موج سوم اثر الوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی

 

 

موج سوم این امکانات جدید را برما آشکار می سازد.از این بحث می کند که در میان ویرانی و زوال اکنون می توان شواهد شگفت انگیز تولد و حیات را یافت.
این امر بوضوح نشان می دهد و فکر می کنم بدون چون و چرا که تمدن نوین با داشتن هوش و اندکی شانس می تواند مقول تر .حساستر و قابل تحملتر.محجوبانه تر و مردمی تر از انچه تاکنون شناخته ایم باشد.
اگر استدلال اصلی این کتاب صحیح باشد دلایل قوی برای خوشبینی در دراز مدت وجود خواهد داشت حتی اگر چنین به نظر رسد که سالهای انتقالی که بلافاصله در پیش داریم طوفانی و بحران زا باشند.

همانطور که در چند سال اخیر بر روی موج سوم کار می کردم شنوندگان سخنرانی من بدفعات سوال می کردند که این کتاب با کتاب قبلی شوک اینده چه تفاوتی درد.
نویسنده و خواننده هرگز در کتابی یک چیز واحد نمی یابند.
من موج سوم را از نظر شکل و موضوع مورد بحث کاملا با شوک اینده متفوت می بینم. موج سوم محدوده زمانی وسیعتری از گذشته و اینده را در بر می گیرد بیشتر توصیه گر است و معماری متفاوتی دارد.
اگر عمیق تر بنگریم تفاوتها بیشتر محسوس می شود.شوک اینده در حالیکه لزوم ایجاد تحولات معینی را مطرح می کند در همان حال بر مخاطرات فردی و اجتماعی ان نیز تاکید دارد.
موج سوم در حالیکه به مشکلات انطباق اشاره می کند بر مخاطرات ناشی از عدم تحول سریع در مواردی معین که به همان اندازه مهم است نیز تاکید دارد.

از ان گذشته در کتاب قبلی هنگامی که درباره ورود زودروس اینده می نوشتم سعی نداشتم جامعه در حال شکل گیری فردا را به طریقی جامع یا منظم توصیف کنم.
کانون تمرکز کتاب فراگردهای تحول بود نه جهت تحول.
در این کتاب عدسیوارونه گذاشته شده است.

 

برای خرید کتاب موج سوم اثر الوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

در اینجا کانون توجه شتاب نیست بلکه بیشتر مقاصدی است که تحول مارا بسوی ان می برد.
بنابراین یکی بمقدار زیاد برفراگیرد و دیگری بر ساختار تکیه می کند.
به این دلایل دو کتاب به گونه ای طرح شده اند که یکدیگر را کامل کنند نه به صورت متن اصلی و پی ایند بلکه به عنوان اجزا مکمل یک کل بزرگتر.
هریک با دیگری بسیار متفاوت است مع هذا هر کدام توضیحی است بر دیگری

با کوشیی که نسبت به ترکیبی چنین گسترده انجام گرفته است ساده کردن.تعمیم دادن و خلاصه کردن ضروری بوده است.

 

 

 

دانلود کتاب موج سوم