دانلود کتاب مالک و زارع در ایران اثر آن كترین سواینفورد لمبتون ترجمه منوچهر امیری

 کتاب مالک و زارع در ایران از امهات کتبی است که خاورشناسان درباره ایران نوشته اند و قطعا در نوع خود بی مانندست زیرا گذشته از اینکه موضوع بحث ان بکلی تازگی دارد مولف محترم با عمق و دقتی قابل تحسین بتحقیق و موشکافی در هریک از مباحث پرداخته است و میتوان گفت کمتر منبعی است از منابع و ماخذ موجود از عربی و فارسی و زبانهای فرنگی که مورد استفاده مولف قرار نگرفته باشد و اگر کسی نظری بصفخات اول کتاب بیندازد صحت این گفته را تصدیق خواهد نمود و خواهید دید که حتی از مولفین قدیمی سنت و تشیع هیچکس نیست که در باب موضوعی که مبحث ماست چیزی نوشته باشد و از نظر کنجکاوی و تحقیق مولف باهمت دورمانده باشد.
این را هم من باب معترضه بگویم که مولف با اینکه درین کتاب تاریخ ملکداری و اداره عایدات ارضی را از صدراسلام بتفصیل برشته تحریر کشید است و حقا میبایست انرا تاریخ روابط مالک و زارع خوانده باشد .لفظ تاریخ را بکار نبرده و با فروتنی ای که خاص دانشمندان حقیقی است مینویسد مقصود از تالیف این کتاب مطالعه وسیع و کلی درباره وضع مالک و زارع در ایران کنونی و عوامل تاریخی است که بپدید امدن وضع موجود منجر شده است.
باری مولف برای نوشتن چنین کتابی بتحقیق و تبع در کتب و مقالات بیشمار دست برده بلکه از نزدیک بمشاهده راه و رسم ملکداری و مطالعه روابط مالک و زارع پرداخته و بدین نیت سفرهای دور و درازی باقصی نقاط ایران کرده و مواد و مصالح لازم برای تالیف گرانقدر خود فراهم ساخته است.

بنابراین باید گفت که کتاب او کاملترین کتابیست که تا به امروز درباره ملکداری و مناسب ارباب و دهقان مملکت ما نوشته شده است و با توجه با اینکه هنوز اکثریت مردم این مرز و بوم را دهقانیان تشکیل میدهند میتوان باهمیت چنین تالیفی پی برد و مترجم درین نکته همداستان شد که موضوع این کتاب بحث در یکی از مهمترین فصول تاریخ اجتماعی ایران است.

 

برای خرید کتاب مالک و زارع در ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مالک و زارع در ایران