دانلود کتاب انسان در عصر توحش اثر ئولین رید ترجمه محمود عنایت

 از نظر اخلاقی مهم اینستکه نویسنده کتاب بینشی ولنگارانه و مفسده انگیز ندارد و تحت لوای ستایش از زنان .هرزگی و رذالت را تبلیغ نمیکند.
او فضیلت زنان را در پاک ترین خصائل انسانی و سخت کوشی و تلاش و تکاپوی خلاق میداند و معتقد است انچه جوامع اولیه را از حالت حیوانی بدر اورد و به انها خصلت انسانی بخشید احساس مسئولیت و سخت کوشی و فداکاری مادران و عواطف زلال مادرانه بوده است.
در تکمیل این معنا او با استناد به اقوال صاحب نظران تاکید دارد که بسیاری از پیشه ها و مهارت ها و ابداعات فنی و صنعتی بهمت زنان بوجود امده است.
و ماخذ و مدارکی که در اثبات نقش زنان بعنوان انسانهایی زحمتکش و پرکار و سازنده و اهل اثتار نقل می کند. اگر هم از لحاظ نظری و عقیدتی قابل قبول نباشد برای اهل تحقیق قطعا جالب خاطر و مفید خواهد بود.
پیداست که به اقتضای جنسیت خود در بعضی موارد بجانب اغراق و مبالغه در غلطیده است معهذا جای جای و بخصوص در پایان جلد اول قبول می کند که انچه بعنواتن دوران مادرسالاری شهرت دارد بمعنای تسلط مطلق زنان در بره ای از زمان نیست بلکه این مرحله متضمن نوعی برابری و همبستگی بین زنها و مردها در طریق سازندگی جوامع و جد و جهد و مبارزه با مشکلات بوده است و چنین سیستمی را خود نویسنده اخوت مادر سالارانه اصطلاح کرده است که دلایلی است براینکه تاریخ را نمیتوان از دید جنسیت گرائی و جانبداری سرسختانه از این با ان جنس توضیح و تفسیر کرد.
وتی در رابطه حقوقی و اجتماعی زن و مرد مسئله را فقط از دید یکی از طرفین نگاه کنیم تنها یک روی سکه را در نظر گرفته ایم و جامعه ای که خود را فرهیخته و حق طلب میداند و در راه شکستن و گسستن زنجیرهای ظلم و بیداد تلاش می کند مسئله را نباید باین شکل و گسستن زنجیرهای ظلم و بیداد تلاش می کند مسئله را نباید باین شکل مطرح کند که زن بایذ از اسرت مرد یا مرد باید از اسرت زن ازاد شود.
کلام صحیح تر اینستکه انسان باید از هر نوع اسارت اغاز شود.
هرجا و هر وقت ادمی از قید شرف و شخصیت ازاد باشد اعم از انکه مرد یا زن باشد به طعمه مناسبتری برای موجود قوی تر از خود تبدیل میشود و نویسنده کتاب حاضر تا انجا که به عقل قاصر حقیر رسبده است حق و حقوق زن را در مرحله اول در کار و تلاش ازادانه و شرافتمدانه برای حفظ حیثیت و شخصیت خود می داند.

 

برای خرید کتاب انسان در عصر توحش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب انسان در عصر توحش