دانلود کتاب تاریخ جادوگری اثر ایرج گلسرخی

 

 در ترجمه این کتاب هدف نهایی بیان یک مساله تاریخی بوده است که می تاواند از نظر علم بسیار ارزنده باشد.
کتاب های مختلفی قبل از این کتاب تالیف شده است که شاید مهمترین انها کتاب جورج فریزر نشریه دانشگاه کلمبیا که بوسیله ویلیام جکسون زرتشت شناس ان دانشگاه به چاپ رسیده انچه که درباره یونان است کمپانی مک میلن ان را به چاپ رسانیده و همچنین کتاب تاریخ مصر است که مجموعه ای از جادوگری مصری را در خود دارد.
مجموعه نشریات موجود از شسال 1917 در دانشکاه هاروارد جمع اوری و کم کم چاپ گردیده است.
تصاویر کتاب را از موزه متروپولیتن در نتیویورک و موزه دانشگاه فیلادلفیا و موزه هنری دانشکگاه یال و انستیتویب کرتیس در اختیار قرار داده اند که در کتاب تاریخ جادو از ان استفاده شده اسا.
در ترجمه این کتاب که از تمام جهات بسیار دشوار بود چند تن از دانشمندان مقیم خارج از نظر تهیه فرهنگ لغات جادوگری مرا یاری کرده اند که از ایشان نهایت سپاس را دارم و اما در ایران باید از خانم دانمشند و اگاه ئولین سهراب تشکر کنم که در تهیه این کتاب با نهایت صبر مرا یاری کردند

 

برای خرید کتاب تاریخ جادوگری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ جادوگری