دانلود کتاب اطلس خط: تحقیق در خطوط اسلامی اثر حبیب الله فضائلی

 

پیدایش در راه تعامل مراحلی را نموده و در طی قرنها تدریجا از صورت های ابتدائی و ناقص بصورت کامل و یا کا متر گرائید
تا بصورت امروز می درآمده است .
ا اینجا دست دار مختصری از نظرات منم باز گناهانی کا نظام ملف دادن کره و تاریخ آمدات براوه بطور کلی از آغاز دوره اسلامی تا زمان حاضر شش دوره تطور پیش آمده است و اشخاص نام آوری این
منفعت تخلی پیش آهنگ و پیشقدم بوده اند و ا نطور ابتدائی - خط کوفی ابتدا بی نقطه بود بدون حرکات فته دختمه وکنسرو و عاری از اعراب و ضوابط این نقیصه کار خواندن را شکل میاخت اول کسی که حرکات را بصورت نقطه ابداع کرد ابوالاسود والی ۹۱ توی شاگرد حضرت من مرتی ایران نام بود که تقسیم دستور آن حضرت باین کار رهبری شد ، و نقطه گذاری حروف در اواخر بنی امیه (محمدعبد الکن، دست نصر بن عاصم ویکی بن معمر بوجود آمد . حرکات نوابط نزدیک -
مشکل امروز بدست خلیل بن احمد ( ۱۷۰ ه ق ) وضع گردید . - تطور عظیم - از اوا طر بنی امیه و اوائل خلافت عباسیان تا قیام خوفت مامون از نیمه دوم قرا بال هجری تا اوائل قرن سوم خود به دو دوره متمایز منفسم بهت یکی دور و پیش از مامون که دوره تخون اخترت و ایجاد اقلام است . و دیگری دوره خلافت مامو که هم دور ها ایجاد دسته بندی اعلام و هم تند با انتخاب بوده است و این تطور خطوط چندی بدست امثال قطبه ضحاك ، اسحاق ، ابراهيم ويوسف شهری - اعده ای از مردم عراق بنام و زاقان پیدا شده است به بیقرار :

آثار جلو و حال این است که ابنیه باستانی دیار مارا زیب زینت ایران بخشیده و مجموعه های خالی یا جانا ایران جهان اجا و دانه راست گویای این حقیقت است که طبع زیبا پسند ایرانی آنچه باید در بین راغب بال میباشد و نیرو زنگ لطف قیقی که آثار این امر عاد و علیرضا عباسی دیر انتا خط خط ، نوازشگران جان میشود مارا این که هم در تاریخ هنرایران رهنمون میگیرد که دستی
ر این شیرین کار و خارش آنا خود از نوعی اخلاص ایمان و جدانی پاک مد و یا گرویدند. اگر د فلق ابداع برخی از رشته های بستری پاره ای ملاحظات وجود داشته در برابرآن باعت و علوم زیبا نوشتن یک یا کلام الی از دیر باز موجب تمتع از مواهب صوار به است طبیعه ماید هنری خدا وندان فوق بیشتر وقت خوشنویسی شده و ابتکار حسن بلیت در نگارش متر آن دمیاشت وروایات معصومین علیم اسلام نوعی عادت نیایش پایگاه ادرس بریالی بشمارمیرود. نظر همین جبات منم معنی آفرینان و کار خانیکو را جمال میدانستند و با اعتقاد آنان
خوش نویس حکیم اکمال و دوخت بر امال
بنابر آن آورده است از تجربه و نایت بیش از پیش به مردم شناسی آنها ز رنگ در بیست با صدور فرمان مایونی درباره چاپ قرآن به سوی بخط استاد احمد نی ریزی و نیز با تشریف فرمائی به نمایشگاه خط و ابراز مرحمت بخوشنویسان کمال عنایت شاما نه رانسبت نخنه و زیبا نویسی ابراز فرموده اند. اما تمام اهمیتی که انواع خط درا در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته نویسندگان مولفان و هنرمندان این سرزمین کتر تحقیق این باره تاریخ خط سرگذشت خوشنویسان بندی انتها برند و اشتهایم رو میزاجی اصفهان تحقیقات استاد فیده های این چنین گیر متقی که این را کاهانی برداشته اند باید ایده انتقام گریست تا تاریخ خط و خوشنویسی کشور پینا ایران ان قابل مطالعه ذوق انجیر است ه این آثار معد واشنگی نبرد دوستان افرو نتواند نشاند. آقای جریان فضائی دی خو د بیرتمانهای اصفهان که از زیبانویسی چند نوع خطا بر مسند میباشد ای آراست و انواع خط اسلامی ایران تاریخ پیدایش هرکدام خوشنویسان هم هر یک از شیوه ای خاطر معرفی نمود و انجمن آثار فی ایان نیز اشا دوستی و سعه صدر بنزین جا نے اقبال پرداخت نموده اند تا مقارن گزاری بین چهارو پانصترین سال بنیان گذاری شا منت ھے ایران، بدست از بابت انشر فضل کمال برسد این اقدام مور انجمن مذکور موجب کا شکرو امتنان است .

 

 

برای خرید کتاب اطلس خط: تحقیق در خطوط اسلامی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

این بخش که با متقیق و خطوط اسلامی است دارای بهشت فصل و کمیت خانه ات : و
فصل اول - خط کوفی
فصل دوم . تحقق وريحان
فصل سوم - ثلث و فروع آن فصل چهارم - نخ
فصل پنجم - تعلیق و دیوانی ، فصل ششم رقعه
فصل هفتم - نتعليق
فصل هشتم - شکسته
خاتمه . در خطوط فرعی و تفننی مانند طغرا و مثنى وغيره د هر فصل از فصول بهشت گانه بر اساس شش محبت است بدین قرار بحث بنیاد و پیدایش -۲- بحث تطور و دگرگونی ۲- مروجان و استادان -۴ وجه تسمیه -۵ درجه و مرتبه ۶ - توصیف که این بخشها در بر یک از فصول با شرح تفضیل لازم و آوردن نمونه ای خطه پیروی و تعقیب میشود . اکنون برا می روشن شدن زمین خوانندگان هر یک از این بحبها منتصر اشاره ای نکنیم ؛ بنیاد و پیدایش اکثر خطوط اصولا آغاز پیدایش روشن دواضح ندارند و این خیلی کمباره وناگهان بوجود نیامده است تا بتوانیم بطور قطع دمیری تاریخ آغاز واضع معینی را برای آن پیداکنیم با این تدریجی است سالها یا قرضا آرد پایش وتجربه بوده تاکم کم معصور مشخص قبلی و امور پیدا کرده است. لکن تشخصی بنیاد و ریشه سرخط بلک نوشته ها تحقیقات پژوهندگان و از بررسی جز نتایت و اشکال و طور حروف برخط احتمال نزدیک یقین را دست میدهد که در این بحث تا حد امکان به بیان آن پرداخته خواهد شد ، زیرا خطوط اسلامی مهراز کی دو اصل با اندکی تغییر منشعب گردیده و جریان یافته است .

تذکر دیگر با اینکه انواع و اقسام خطوط اسلامی به یک اصل با دو اصل کونی ونسخ ناقص ، منو میشود، از تاثیر والی دو نوع یا انواع دیگر نباید فال بشیم که این نکته در خور وقت ازم است .
تطور و دگرگونی و سیر خط ، در این بحث از تغییرات و زمان شیوع و انتشار ، ترقی و تکامل خطط تنوع اقوام و اقسام آن ، همچنین از انحطاط در رکود و یا ندال و از موارد استعمال در گذشته و حال گفت که میشود ، ما میدیدیم که بر این از خطوط اسلامی مخصوصا خطوط اصلی منتقل (۱) که امروز استعمال آنها در بین مسلمانان متداول است. از ابدی

 

دانلود کتاب اطلس خط