پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب هنری

قفسه کتاب های هنری شامل نقاشی و کتب هنری

...................................................................................................

کتاب اصول هنر در طراحی لباس که توسط ادیث پانکاوسکی نوشته و به دست احسان کوثری نیا به فارسی برگردانده شده است.که دارای سی و پنج صفحه می باشد.کلیات مسائل هنر در طراحی لباس را با اثر فوق یاد بگیرید.این نوشته برگرفته از نه فصل می باشد که هر یک از آن به طور تقریبی شامل چهل چارچوب هستند . هر فصل ارتباط داشته با موضوع بخصوصی می باشد و ارتباط داشته با یک عناصر یا اصول هنری است. شما قادر می باشید که هر فصل را که دوست دارید بدون کامل کردن فصل های قبلی بخوانید. در هنگام کار نمودن با این نوشته خوتان خواهید دید که بین سرشت و شرعیات و عنصرها و جز هنر رابطه و هم بستگی وجود داشته و در خیلی از موردها و مسائل و معنی و مفهومات کلمات زیادتر از یک مطلب و مبحث یا اصل بر گردد. در آخر هر فصل یک آزمایش و امتحان با اهداف مهم واسه ی ارزیابی تخمین و سنجش خویش آورده شده است . بعد از آن که تمام نه فصل نوشته را به آخر رساندید قادر به گذراندن و طی امتحانات کامل در آخر این اثر می باشید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول هنر در طراحی لباس تماس بگیرید.

کتاب مکاتب هنری که توسط ژان لی ماری نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.این اثر توسط انتشارات زر و در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار منتشر شده است. این نوشته به دست روبین پاكباز به فارسی برگردانده شده است. از پانزدهم آوریل تا پانزدهم مه سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار برخی از نقاشان جوان و خود مختار و خود فرمان فرانسوی به نام مونه و رنوار و پیسارو و سیسلی و سزان و دگا و گیومن و برت موریزو که یک کانون و مجتمع بی اسم به وجود آورده بودند داخل محلی به غیز از سالن رسمی که همان استودیوی عکاسی نادار بوده نمایشگاهی دایر و برگزار نمودند. نمایشگاه سر و صدا و همهمه ای ایجاد کرد و روزنامه نگاری به اسم لوروا بعد از دیدن و نظارت تابلویی از مونه به اسم تأثیر طلوع آفتاب در مجله ای با شماشت و نیش و کنایه زدن نمایش دهندگان را تأثیر گرایان امپرسیونیست نام داد.اثر بسیار جالبی  می باشد که به طور حتمی از مطالعه آن لذت فراوان خواهید برد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مکاتب هنری تماس بگیرید.

م

کتاب رئالیسم که توسط ابوالقاسم کاخی نوشته شده است.که دارای نه صفحه می باشد. رئالیسم به طور دیگر واقع‌گرایی نام داده شده است. واقع‌گرایی یا رئالیسم در انواع هنرهای تصویری و ادبیات و نمایان کردن چیزها به صورتی می باشد که در سرنوشت روزمره ما بوده و بی وجود هر طور آرایش یا تفسیر بسیار زیاد است. این کلمات هم اکنون واسه ی توضیح و تشریح اعمال هنری که واسه ی آشکار نمودن درستی و مسائلی همانند زشتی و دون همتی را تایید نموده اند و همچنان به کار گرفته می شوند.بی تردید یکی از نمودهای پا بر جای تئاتر معاصر دنیا که نظر و دید خویش را به طور عمده به افراد و اجتماع انداخته واقع گرایی در ادبیات نمایشی می باشد.روشی که به راحتی با مخاطب خویش رابطه برقرار می نماید و با اعتنا بر طبیعت سرگذشت چطور زندگی کردن را به آدمها یاد می دهد.انسانهایی که با خوبیها و بدی هایشان و جذابی و بی رحمی و نیک بختیهایش ترحم و سنگدلی و درندگی و انسانیتش و بر زمانه ی زندگی می تازد و خود را در بوته ازمایش قرار خواهد داد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رئالیسم تماس بگیرید.

کتاب هنر مسلح که توسط امین قضایی و بابک سلیمی زاده نوشته شده است.که دارای صد و شصت و سه صفحه می باشد. هنر مسلّح به شما یاد خواهد داد که در هیچ کدام مکان امنی در جنگ و ستیز مواقع نمایشی وجود نخواهد داشت. اگر همه ی تعریف هایی که از هنر شده را در یک جا جمع آوری نماییم هم هی تمام آنها داخل یک نقطه مشترک خواهند بود و کالای هنری کارکردی بیشتر از کارکرد مصرف شده دارد.کارکردهایی از جمله بیان نمودن و نمایان کردن. به صورت دیگر کالای هنر خواستار فراروی از نیاز و اهمیت های مصارف کالایی خویش می باشد. یک اثر شعر همانند یک دستمال کاغذی مصرف نخواهد شد.یا اینکه یک اثر نقاشی شاید مثل پرده ی اتاق خواب شما به دیوارتان آویزان گردد ولی این عمل برای نمایان کردن است و نه برای مصرف انجام می گیرد. به اندیشه می رسد که اهداف کالای هنری ارائه دادن نظامی از نمایه ها و ایماژها واسه ی سخنوری گری و نمایش دادن است. ولی کالای هنری این خصوصیت فراکالایی را به پاداش و نیکی نفی کارکرد مصرفی خود بدست خواهد آورد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر مسلح تماس بگیرید.