دانلود کتاب مصاحبه با شاه اثر مارگارت لاینگ

کتاب مبسوط خانم مارگات لاینگ یکی از آخرین ته ماندگان صف طویل مصاحبه گران خارجی با شاه که شاه و خدم و خشم او را در آخرین سالهای سلطنتش از نزدیک دیده و در احوالشان دقیق شده و مصاحبه ای طولانی با شاه و البته در مواردی با همکاریهای حضوری ذهنی اطرافیان او مچون فرح.ملکه مادر.اسدالله علم و دیگران تدوین کرده.

این وِژگی و امتیاز را دارد که خانم نویسنده و مصاحبه گر گذشاته است مخاطبش و پیرامونیان او هر چه دل تنگشان می خواهد بگوید.


مصاحبه گر که خود را تاریخ نگار و نه نویسنده و روزنامه نگار معرفی می کند.

 

کتاب مصاحبه با شاه برای نخست بار در سال هزار سیصد و هفتاد و یک  توسط اردشیر روشنگر بفارسی برگردانده و توسط انتشارات البر بچاپ رسید.

 

برای خرید کتاب مصاحبه با شاه اثر مارگارت لاینگ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مصاحبه با شاه