دانلود کتاب مازیار و مرداویج اثر امیرحسین خنجی

 مازیار که تلفظ درستش ماماهیزدیار بوده است را بیشتر عربی نگارها مازیار نوشته اند. در میان آنها بلاذری نام وی را مایزدیار نوشته است که تلفظ درست نام او است.ماه یزد از ایزدان کهن ایرانی است و نام این بزرگ مرد تاریخ ما با آن پیوند دارد و معنای نامش می شود کسی که از یاری ماه یزد برخوردار است. من نیز در این نوشتارم مازیار نوشته ام ولی می دانم که شکل درست نام او ماه یزدیار است.
مازیار پسر سپهبد کارن پسر سپهبد شروین بود.بالاتر با نام سپهبد شروین اشنا شدیم.
سپهبد شروین در اواخر سده سوم هجری درگذشت و پسرش شهریار بر جایش نشست.اندکی پس از او وندادهرمز نیز درگذشت و پسرش کارن به جایش نشست.سپس میان شهریار و کارن بر سر تصرف قلمرو اختلاف افتاد.کارن در جنگ با شهریار کشته شد و پسرش مازیار به اسارت شهریار افتاده دربند شد. ولی مازیار به حیله ئی گریخته خود را به همدان رساند و پناه به کارگزاران مامون بود برد که از دوستان پدر بزرگش ونداد هرمز بود. این مرد اورا به بغداد برده به مامون معرفی کرد. مازیار به پیشنهاد حخلیفه مسلمان شد و خلیفه نام محمد بر او نهاد و اجازه داد که در بغداد اقامت گیرد.

 

برای خرید کتاب مازیار و مرداویج نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 در سال 204 خ سپهبد شهریار درگذشت و پسرش شاپور به جایش نشست.مازیار با کسب اجازه مامون به طبرستان رفت و نیرو گرد آورده و به کین خواهی به جنگ شاپور برخاست و وی را اسیر کرده کشت و قلمرویش را متصرف شد و خودش را کارگزار خلیفه در طبرستان نامید. او به تلاش دست یابی بر گیلستان و دیلمستان و یک دست کردن حاکمیت در سراسر منطقه افتاد و تا سال 212 خ که مامون درگذشت به تدبیر و کاردانی خویش به یاری نیروها و امکاناتی که مامون در اختیارش نهاده بود بر سراسر طبرستان و گیلان و دیلمستان دست یافته یک حاکمیت یک پارچه تشکیل داد.
طبری براساس متن یک نامه به مازیار نوشته بود و القاب اورا در ان ذکر کرده بود.این القاب را چنین نوشته است: گیل گیلان. اسپهبد اسپهبدان.پدشخوارگرشاه.محمد پسر کارن. مولای امیرالمونین

 

 

دانلود کتاب مازیار و مرداویج