دانلود کتاب پارتیان اثر مالکوم کالج ترجمه مسعود رجب نیا

 نویسنده کتاب گذشته از اینکه در ادبیات کهن یونانی و لاتینی صاحب نظر است از باستان شناسانی است که مدتها در ایران و اردن به کار کاوش باستان شناسی سرگرم بوده است. و برای آشنایی و شناخت بیشتر پارتیان به سرزمین های واقع در قلمرو شرقی روم باستان و کرانه های شرقی دریای مدیترانه و خاور نزدیک سفرهای متمادی کرده است.
درباره اشکانیان که نزدیک پانصد سال بر این کشور و پیرامون آن فرمانروائی کرده اند مطالب ناچیزی در دست است.
چنانکه اطلاعات مربوط به ایشان از آنچه در زمینه دودمانهای پیشین ایشان یعنی مادها و هخامنشیان در اختیار داریم نیز کمتر است.
بنابراین اگر ابهام و تاریکی در توضیح مطالب به نظر رسد باید امری طبیعی تلقی شود.
مترجم بر خود فرض میداند که چند نکته را یادآور شود:
با آنکه نویسنده درباره کیش پارتیان توضیحات کافی داده است این مطلب باید بخاطر خوانندگان باشد که به روزگار کهن و حتی امروز هم مردم بدوی و عامی به خدایان و مقدسات دیگر دین ها احترام میگذارند و به پرستشگاهای یکدیگر میروند و نذورات می دهند تا بلکه از این راه پناهی و نیروئی افزونتر برای خویش فراهم کرده است.
پیروی کردن دربست از اصول یک دین و تخطی نکردن از جزئیات شرایع آن از خصوصیات مسیحیت و اسلام است.

 

 

برای خرید کتاب پارتیان اثر مالکوم کالج ترجمه مسعود رجب نیا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب پارتیان