دانلود کتاب مالک و زارع در ایران اثر آن لمبتن ترجمه منوچهر امیری

 

 در میان کتاب های ایرانشناسی که تا کنون بفارسی ترجمه شده است کمتر کتابی را میتوان سراغ کرد که ترجمه آن بقدر کتاب مالک و زارع مشکل بوده باشد.زیرا چنانکه اشاره کردم موضوع کتاب تازه است راهی نیست که دیگران کوفته و هموار کرده باشند.
از این گذشته موضوع کتاب با اینکه یکیست اما همین موضوع واحد با مطالب متنوع و مباحث مختلف سرو کارد دارد و جان کلام آنکه بتاریخ چهارده قرن ایران پس از اسلام پیوسته است.
ازاینرو کوشیده ام که منتهای دقت و امانت را در ترجمه بکار بندم و لازم میدانم که چند کلمه نیز درباره روش کار خود بنویسم.

اساس کار مولف مانند دیگر دانشمدان اروپایی برین بوده است که بجای ذکر نام مآخذ مذکور در متن و حواشی کتاب نام مولفان را بیاورد و فی المثل بجای معجم البلدان یاقوت بنویسید و در فهرستی جداگانه وصف کامل مآخذ را اعم از چاپی و خطی بدست دهد.
در ترجمه نیز ازین روش پیروی شده است.
در مورد نام کتاب های فرهنگی تنها بنقل عنوان های اصلی اکتفا نکرده بلکه ترجمه فارسی آنها را نیز آورده ام.
مولف در غالب نخست سنه میلادی و سپس هجری قمری را اورده و این دورا بوسیله خط فارسی از هم جدا گردانده است.
من نیز چنین کرده ام و هرجا که مولف بذکر سنه میلادی اکتفا کرده من سنه هجری قمری را بلافاصله بین دو قلاب قرار داده و بر آن افزوده ام.
هرجا که سنه هجری بتنهایی ذکر شده در صورتی که شمسی بوده با علامت و در صورتی که قمری بوده بی هیچ علامت یا با نشانه ق مشخص شده است.

 از سال 1953 که این کتاب انتشار یافته است دگرگونیهایی در زمینه زمینداری,آبیاری و روشهای کشاورزی پدید آمده است.

قانون اصلاحات ارضی سال 1962 بنیاد روابط مالک و زارع را دگرگون کرد.
من این موضوع را بتفصیل در اصلاحات ارضی 1962-66 شرح داده و از این رو نکوشیده ام که تا آخرین اطلاعات را درباره تحولاتی که تا امروز رخ داده است در کتاب حاضر بیاورم.

 

برای خرید کتاب مالک و زارع در ایران اثر آن لمبتن ترجمه منوچهر امیری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مالک و زارع در ایران

 

توجه این کتاب توسط کاربر قرار داده شده است. چنانچه حق نشر یا مولف داشته به شماره 09125343644 اطلاع دهید سریعا حذف گردد