دانلود کتاب ايران بر ضد شاه اثر احمد فاروقی

 

 در کشوری مثل ایران که در آن اصول و مبانی دموکراسی رعایت نمی شود اراده ملت راهای مختلفی برای بیان درون خود انتخاب می کند.
تظاهرات خیابانی یکی از بزرگترین و چشمگیرترین راهایی است که مردم آنچه در دل دارند بوسیله آن بیان می کنند. بزحمت می توان پی برد که اعتصابات و کم کاریهایی که در سراسر کشور شروع شد چه اثرات وخیمی در اقتصاد و تزلزل رژیم سلطنتی داشت و بالاخره مبارزه مسلحانه کم و بیش شدید در طول سالهای مختلف در نواحی و محافل و مشاغل اجتماعی مربوطه بندرت توانست از سدهای محرمانه و مخفی طرفداران آن و همچنین سانسور رسمی عبور کند.
بین این سه طرز عمل دیکتاتوری و استبداد حکومت پهلوی مخصوصا دو عمل اول را خوب شناخته است و با آن دست و پنجه نرم کرده است.
نهضت ملی مردم ایران بر ضد شاه بیان عمیق نارضایتهایی عمومی است که از نظر سیاسی .اجتماعی. دینی و فرهنگی اعلام می گردد و سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است که رژیم را به لرزه در آورده و آنرا از پای در انداخت.

 

برای خرید کتاب ايران بر ضد شاه اثر احمد فاروقی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب ايران بر ضد شاه