دانلود کتاب امام حسین و ایران اثر كورت فریشلر ترجمه ذبیح الله منصوری

 فعالیتهای فرهنگی اروپائیان در ایران و دیگر کشورهای مشرق زمین.حدودا بیش از یکی دو قرن سابقه تاریخی ندارد و در این مدت کوتاه هم نتاسفانه در قبال این نوع خدمات فرهنگی.گاهی منظورهای سیاسی نیز دنبال شده است.
بنابراین ممکن است بعضی از کتب تالیفی آنان جنبه مغرضانه داشته و حقایق تاریخی در آن کتمان گردیده و نظریه های سوء در میان سطور این نوع کتب گ
نجانیده شده باشد.( البته در برخی موارد بلاعکس بسیار صادقانه تر و کاملتر روایت گر تاریخ بوده اند)
لذا کتاب های مزبور را صرفا نمیتوان خالی از نقض دانست و بدون مطالعه و دقت مورد استفاده و استناد قرار داد.
همچنین باید مشکلات اساسی انرا از اهل علم جویا شد.
البته باید اذعان کرد که در میان مستشرقین گاهی افرادی هم یافت میشوند که تنها برای نفس علم و دانش و خدمت به فرهنگ جهان زحماتی کشیده و تالیفات سودمندی هم کرده اند و همین تحقیقات بالنسبه مفید انان راه گشای بسیاری از گوشه ها و زوایای تاریک تاریخی بوده است.
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که چون اغلب مستشرقین بمنابع اصلی تاریخی مشرق زمین کمتر دسترسی داشته اند و یا موارد استفاغده از ان منابع بواسطه نداشتن ادبیات کامل زبان مربوطه برای انان دور از ذهن و نامفهوم بوده بدرستی نتوانسته اند حق مطلب را ادا کنند.

 

برای خرید کتاب امام حسین و ایران اثر كورت فریشلر ترجمه ذبیح الله منصوری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 همچنین باید اضافه کرد که اصولا شناخت ایشان راجع به ادیان مختلف و بخصوص دین اسلام بسیار ناقص میباشد. و نمی توانند آگاهی و شناخت چندانی از این معیارها داشته باشند و بنابراین فهم و قبول بسیاری از وقایع تاریخی و از خودگذشتگیها و فداکاری شرقیها برای آنان مشکل است.

اصولا در فن تاریخ نویسی اصل مهمی وجود دارد و آن دخالت نظریه مورخ در تحقیق کردن در تاریخ است.
بنابراین مورخ هر قدر هم که بی طرف باشد.هنگام تحقیق کردن در تاریخ نمیتواند نظریه خود را دخالت ندهد.
مگر اینکه فقط نقل قول کند و مطالب را از روی کتب مرجع عینا نقل نماید.
بنابراین زمانی که در شهر استراسبورگ فرانسه مطالعه درباره ادیان مهم جهان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای امر آنطور که باید و شاید استقبال نشد و حتی نظریه های مختلف و مخالفی نیز همراه داشت.
ولی کار مجمع تعطیل نگردید و استمرار در کار و استفاده از نظریات اساتید کم و بیش مجمع را در تحقیقات خود مصممتر ساخت تا جایی که از قرن هفدهم میلادی به بعد که تقریبا سراغاز تشکیل مجمع بوده دربارع مسائل مهم اسلامی نیز کتابهای زیادی تالیف گردیده و بعضی از انها پنجاه سال قبل تا بحال بفارسی نیز برگردانده شده است.

 

 

دانلود کتاب امام حسین و ایران