دانلود کتاب تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران اثر پاشا لوا مختاری

 

 در کشورهای زنده و مترقی جهان تشکیلات و سازمانهای بزرگ و کوچک دولتی بالخص انهاییکه بیشتر طرف توجه و مورد احتیاج مردذم هستند هرکدام تاریخچه و رساله هائی دارند.

در کشورهای زنده و مترقی جهان تشکیلات و سازمانهای بزرگ و کوچک دولتی بالخص انهاییکه بیشتر طرف توجه و مورد احتیاج مردذم هستند هرکدام تاریخچه و رساله هائی دارند که بوسیله انها میتوان بتاریخ ایجاد و طرز تشکیل اداره و طرز سازمان انها پی برد و از سوابق و تکامل تدریجی انها اطلاع حاصل نمود.
ممالک بزرگ دنیا برای حفظ تغییرات و تحولات وسیع تکشیلات و همچنین برای معرفی امور و اشنایی مردم بسازمانهای خود از دو وسیله استفاده میکنند که یکی بنام تاریخچه اداری و دیگری نشریه دائمی خوانده میشود .تاریخچه اداری تاریخچه ایست که از موضوع پیدایش یک تشکیلات موجب ایجاد تحولات و تغییرات بزرگی شده اند معرفی مینماید این تاریخچه اداریست که از نظر سوابق تاریخی یک تشکیلات تهیه میشود و ممکم است متضمن مراتب سازمان جدید و وظایف انها هم باشد.

 

برای خرید کتاب تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران اثر پاشا لوا مختاری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران