دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی اثر مصطفی الموتی

 

 دوره تحقیقات ایران در عصر پهلوی نوشته دکتر مصطفی الموتی روزنامه نگار و سیاستمدار مشهور جزو نادر کتابهایی است که در خارج از کشور با استقبال طبقه کتاب خوان.خاصه دوستداران تاریخ معاصر روبرو شده و و جلد اول آن طی مدتی کوتاه نایاب شد.این استقبال و مراجعه پی در پی بسیاری از هم میهنان ارجمند موسسه book press ناشر کتابهای مزبور را بر آن داشت تا نسبت به چاپ مجدد آن اقدام کند.
بی نظری نویسنده در بیان حقایق و مقدم داشتن واقعیتها بر هر ملاحظه یی و نیز ارائه صدها سند.خاطره.عکس.گفتگو و مصاحبه.یادداشت و ... که از متون کتاب ها و نشریات مختلف .آرشیوها. اسناد اشخاص آگاه و دست اندرکاران سیاست نقل شده است دلیل عمده ی استقبال همه گروها از این اثار است. به دیگر کلام نویسنده بی طرفی را در همه متن کتاب رعایت کرده و کوشیده است. نسبت به هیچ گروه جناح و حزبی گرایش یا خصومتی نداشته بلکه اینه یی باشد مقابل حوادثی که طی هفت دهه ی اخیر در کشور ما جاری بوده است. او نه نانی به کسی قرض داده و نه نیشی به کسی زده است. نه تملق کسی را گفته و نه واقعیتی را نادیده گرفته است. نظر مخالفتن و موافقان را در هر موردی برابر هم گذاشته و بی انکه قصد داشته باشد عقاید خودش را به خواننده القاء کند قضاوت را بر عهده او نهاده است.

 

برای خرید کتاب ایران در عصر پهلوی اثر مصطفی الموتی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 بقول خود او : قلم به دست گرفته که حرف حق بنویسد. من که از شاگردان مطبوعاتی دکتر الموتی بوده ام صحت گفته های ایشان را یقین دارم. اگرچه او معتقد است که تحقیقاتش خالی از لغزش نیست با این همه می تواند مجموعه یی باشد مفید برای محققان و نویسندگانی که قصد دارند درباره هفت دهه اخیر مطلبی بنویسند و همین امر مرا که از سیاست بدورم واداشت تا تجدید چاپ کتاب ایران عصر پهلوی را برعهده گیرم باشد که مورد استفاده دوستداران تاریخ معاصر قرار گیرد. ستار لقایی

 

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد اول

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد دوم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد سوم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد چهارم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد پنجم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد ششم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد هفتم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد هشتم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد نهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد دهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد یازدهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد دوازدهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد سیزدهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد چهاردهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد پانزدهم

 

دانلود کتاب ایران در عصر پهلوی جلد شانزدهم