دانلود کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن اثر محمدجواد مشکور

 

اگر بایستی تاریخ مستقلی درباره آذربایجان نوشته میشد هرگز این مختصر کافی نبود. بعلاوه نوشتن چنین تاریخ جامعی بمعنای واقعی خودش کار یک تن نیست بلکه درباره هر فصلی از آن محققی باید تحقیق کند تا از مجموع آن تحقیقات یکدوره تاریخ مفصل آذربایجان فراهم آید.
زیرا گذشته از کثرت حوادث تاریخی خود آذربایجان کمتر واقعه ای را میتوان یافت که در آن سرزمین روی داده و باندک مناسبتی به تاریخ کهن ایران ارتباط ندشاته باشد.

بنابراین نگارش تاریخ جامع آذربایجان مانند نوشتن تاریخ مفصل ایران مشکل است و همانطور که گفتیم تنها کار یک محقق و مورخ نیست.
در تالیف تاریخ مفصل آذربایجان پیش از دیگران باید گروهی از فضلا و دانشمندان آن استادی که به زبان و آداب و رسوم و مردم آن سر زمین بخوبی آگاه باشند پیشقدم شوند. آن محققان باید مجهز به وسایل علمی جدید بوده گام بگام و دشت آن اقلیم را به پیمایند و شهر به شهر و ده به ده سفر کنند و در آداب و رسوم اهالی و لهجه های گوناگون ساکنان ان تحقیق نمایند و همه آثار باستانی را پیش چشم بگذرانند و از هر طاق شکسته و پل گسسته عکس برداری نمایند و سنگ گورهای کهنه را بدقت بخوانند . انگاه مجموعه این مطالعات را در دفترهای جداگانه فراهم اورند و سپس هریک را با صبر و حوصله با اسناد مکتوب و مآخذ تاریخی سنجیده درباره هر موضوعی مستقلا کتابی تالیف نمایند.

 

برای خرید کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن اثر محمدجواد مشکور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن