دانلود کتاب کوروش حکمران جهان اثر ولفگانگ ویلهلم ترجمه کریم طاهرزاده بهزاد

 

 جنگ جهانی اول با شکست آلمان خاتمه یافت.انقلابات داخلی آغاز گردید و امپراطور آلمان به هلند فرار کرد.
هرچه موجود بود تا قطارهای راه آهن کشورهای فاتح بعنوان جبران خسارت جنگ از آلمان گرفتند.ملت آلمان بخاک سیاه نشست نگارنده بارها در پای کارمندان عالیرتبه المان کشفشهای کهنه و وصله دار مشاهده مینمودم نطقهای شایدمان طلایه فرقه اشپارتاکس در پارلمان دلهای ملت المان را جریحه دار میکرد.شیرازه تجارت و اقتصاد و صنایع و فرهنگ المان بکلی از هم پاشیده شده بود. در چنین بحران فلاکت باری عده ای از دانشمندان و سیاسیون ملت از افکار و اندیشه های خود استعانت نموده و جهت تقویت روحی ملت المان مشغول مطالعه و کاوش تاریخ ملل باستان شده و بخصوص عقب اثار قلمی نویسندگانی میگشتند که در تقویت نیروی روحی ملت شکست خورده خود مفید و موثر باشد در میان آثاریکه قوای روحی ملت خود از زبانهای دیگر ترجمه و تالیف نمودند دو اثر قلمی هم مربوط به تاریخ قدیم ایران بود.

 این دو اثر یکی بنام کوروش فرمانروای جهان بود که نگارنده انرا بفارسی برگداندم و دیگری بنام ایرانیان ایخیلوس میباشد.
کتاب اخیر نمایشنامه تئاتر است که بقلم ایخیلوس یونانی نوشته شده و با وجود اینکه موشضوع نمایشنامه فتح یونان و شکست ایران میباشد باز باندازه ای مهیج و تکان دهنده و موثر میباشد که روح هر خواننده ایرانی را به جنبش و هر احساس خموده را بجوش و خروش میآورد.
نگارنده آقای کاظم زاده ایرانشهر که در برلین هم منزل بوده و در مورد لطف و توجه دانشمندان المانی قرار داشتیم در نمایش مذکور مارا دعوت و بنام میهن مان ایران یکی از بهترین لژها را بما دادند.از تماشای نمایش هیجانی که در روحیات من ایجاد شده و در عین تآثر امیخته بغرور لذتی که از درک عظمت تاریخ باستانی نصیب ما گردیده هنوز هم از اعماق خاطرم فراموش نشده است.

برای خرید کتاب کوروش حکمران جهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 مقصود آلمانیها از ترجمه کتاب ایرانیان و نشان دادن آن با آن کیفیت در تئاتر تعریف و یا تکذیب از ایران و یا یونان نبود بلکه منظور آنان این بود که ملتی که بنام ایران بآن عظمت و شکوه رسیده بود زمان شکست خورد و دور تسلسل پیدا کرده و دچار جزر و مد شده است.
میخواستند علت العمل شکست دولت نیرومندی مثل ایران را نشان بدهند و از نکات قابل استفاده ان برخوردار شوند و این قسمت را بیش از انتظار نشان دهند

 

 

 

دانلود کتاب کوروش حکمران جهان