دانلود کتاب شاه‌عباس: شاهی که می‌خواست، می‌دانست و می‌توانست اثر منوچهر مطیعی

 

 در زمان سلطنت شاه عباس صفوی دسته دسته اروپائیان ماجراجو برای تحصیل ثروت و زندگی بهتر به سمت کشورهای افسانه ای شرق حرکت کرده و بیشتر به ایران و هند وارد می شدند.
تا این تاریخ مشرق زمین برای اروپائیان دنیایی مجهول و ناشناس بود.اکثر مردم به استثنای عده ای خواص و از آن جمله مورخین و علمای جغرافی از این قسمت کره ارض اطلاعات کافی نداشتد و تقریبا تصور می کردند در سرزمینی پر ثروت که از خاک آن طلای ناب به دست می اید مردمی نیمه وحشی در جنگل ها و دشتها زندگی می کنند و از ادل و رسوم تمدن دور و بی اطلاع می باشند.
در این میان تنها معدودی از مردم اروپا اطلاعاتی آن هم ناقص درباره شرق داشتند.ولی چون روزنامه و نشریات نبود این دانستنیها همه عمر برای انها ناقص می ماند و از یکی به دیگری نمی رسید.در اواخر قرن شانزدهم یک دسته از دریانوردان اسپانیایی پس از تحمل رنج فراوان به خلیج فارس وارد شده و بالاخره موفق گردیدند که یکی از جزایر خلیج را پادشاه صفوی برای مدت ده سال اجاره کنند.
اسپانیایی ها سالیانه پانصد تومان مال الاجاره جزیره مذکور را با تشریفات به خزانه سلطنتی می فرستادند و در ضمن تحف و هدایای بیشمار برای جلب محبت شاه تهیه می کردند.

برای خرید کتاب شاه‌عباس: شاهی که می‌خواست، می‌دانست و می‌توانست نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 شاه عباس از معامله با اسپانیایی ها رضایت دشات و با اینکه از طرف ممالک دیگر اجاره بیشتری پیشنهاد شده بود معهذا قرار داد با انها را فسخ نمی کرد زیرا طبق نوشته اسکندر بیک مورخ و مولف تاریخ عالم آرای عباسی شاه عباس معتقد بود که هیچ ملتی بهتر از اسپانیایی ها به ارزش واقعی ابریشم ایران واقف نیستند و برای اینکه بازار ابریشم اسپانیا را از دست ندهد با انها با مهربانی رفتار می کرد.
در اخرین سالهای قرن شانزدهم پرتقالی ها نیز به خلیج فارس وارد شدند و با همسایه خود اسپانیایی ها به رقابت پرداختند . کار این رقابا بالا گرفت و به زد و خوردها و حوادث خونینی منجر گردید که استخوان بندی داستان مارا تشکیل می دهد.

 

 

دانلود کتاب شاه‌عباس