دانلود کتاب مجمع التواریخ السلطانیه اثر حافظ ابرو

 تاریخ فرقه رفیقان و زمره داعیان و طائفه اسمعیلیان و ملاحده که امتی اند علیحده و مدتی مدید و عهدی بعید بر سریر دولت مستمر و برتخت مملکت مستقر و انچه پادشاهان دیار و اطراف و سلاطین بلاد و اکناف باتکائف جمع سواد اجناد و تواتر امداد سپاه و عباد و وفوور عدد عدد و انفساح و اتساع مملکت و انتظام شمل و استمرار جمع دولت و اطراد حشمت و حرمت و ایجاد اجناد با عظمت و توالی اخلاف و تواتر اسلاف از خوف و هراس وحدت و یاس شراره شهرنشان به مکان این همه توان به هزار سال نتوانستند یک قائد از اقوام ایشان اندک مایه سعی نکرده و از نائزه خشم و غضب ایشان بی خورد و خواب و قرار و ارام بودند

 

برای خرید کتاب مجمع التواریخ السلطانیه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب مجمع التواریخ السلطانیه