دانلود کتاب نامه های پروست به همسایه اش اثر مارسل پروست ترجمه رعنا موقعی

هر نویسندگی سبکی دارد و چه بسا این سبک در خلال آثارش نیز عناصری به آن افزوده یا کاسته شود البته زمینه کلی همان است که از ابتدا بوده. پروست هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
شاید خواننده نابردباری چون من بدون انکه موخره این کتاب را بخواند به نامه مراجعه کند و ببیند که از شنانه گذاری در متن خبری نیست یا جمله ها آن چنان تو درتو فرعی و ضمیمه شده است که به این گمان بیفتد که احتمالا مترجم نشای بوده است و ویراستار نابلد اما واقعیت این است که سبک پروست در این نامه ها چنین بوده است آن چنان لیدیا دیویس هم در موخره سخن پایانی مترجم به تفصیل از آن یاد کرده است و از قول آندره ژِد نقل می کند که پروست صحبتش پیوسته با جمله های معترضه قطع میشود. بنابراین مترجم و ویراستار با آگاهی از این سبک به تعمد تا انجا که می توانستند کوشیدند آن تو درتویی و ضمیمه شدگی جمله ها حفظ شود و نقطه و ویرگول اضافه ای به متن افزوده نشود .پیشنهاد می کنیم خوانندگان یا از بخش سخن پایانی مترجم شروع کنند یا صبر و شکیبایی پیش گیرنده تا با سبک نویسنده آشنا شوند

 

برای خرید کتاب نامه های پروست به همسایه اش اثر مارسل پروست ترجمه رعنا موقعی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب نامه های پروست به همسایه اش