دانلود کتاب اقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب اثر علی دهباشی

 کتاب حاضر تحت عنوان اقلیم حضور نام کتاب یادنامه شاهرخ مسکوب عزیز است .چهره ای ماندگار در تاریخ ادبیات ایران که در این کتاب در دویست و نود و هشت صفحه به این مهم میپردازند. در این اثر از بزرگان ادبیات سخنان و خاطراتی پیرامون شاهرخ مسکوب می خوانیم که فهرست وار به شرح ذیل است.
نخست داریوش شایگان می نویسد برای ایشان تحت عنوان مسکوب اقلیم حضور بود. سپس خاطرات حس کامشاد از شاهرخ است.
زادگاه زاینده در رویای مسافر کوچیده از وطن: تحلیلی از سه اثر شاهرخ مسکوب در غربت از احمد حکیمی حکاک
مسکوب در سوگ سیاوش از احمد کاظمی موسوی
طنز و تند زبانی سیاسی در دوره مشروطه از محمد علی همایون کاتوزیان
نقش نمادین گیاه و گیسو در سوگواری های بختیاری از بیژن شاهمرادی
سخن در جان مسکوب اثر فرنگیس حبیبی
نمونه ی ناب و نادر روشنفکر ایرانی از رامین جهانبگلو
شاهرخ مسکوب فراتر از کلاسهای روشنفکری اثر سیروس علی نژاد
یادی از شاهرخ مسکوب ناصر زراعتی

 

 

برای خرید کتاب یادنامه شاهرخ مسکوب اثر علی دهباشی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 گزیده ها
نامه ها
یادداشت ها
ملاحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ایران
ملاحظاتی درباره شاهنامه فردوسی
زمان و سرنوشت در شاهنامه
تاملی در اخلاق : از اوستا به شاهنامه
تفاوت بنیادی زبان شریعت و طریقت
شعرها
آخرین پرسش و پاسخ با شاهرخ مسکوب
و در اخر کتابنامه

 

 

 

 

دانلود کتاب اقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب