دانلود کتاب خوشه: یادنامه نخستین هفته شعر و هنر اثر احمد شاملو

و بدین گونه شب های درخشان هفته شعر خوشه در سال هزار سیصد چهل هفت از بیسا چهار تا بیست و هشت شهریور ماه در باشگاه شهرداری تهران در هاله ئی از شور و اشتیاق گذشت.
همچنان که کوروش مهربان در مقاله خود نوشته است: در شب های شعر خوشه بودند شاعران جوانی که جز چند شعر و چند ماه شاعری گامی در این راه نپیموده اند. اما به ان ها امکان داده شد که در کنار سالکان دیرپای این طریق از پشت همان بلندگو صدای خویش را بگوشها برسانند.

نقل این قول توجیه چاپ مقادیری از مایحتوی این مجموعه است که من خود به عنوان گرداورنده بدان ها معتقد نیستم و اگر نام یادنامه عذرخواه نمی شد می بایست ان همه را کنار نهاده باشم

 

برای خرید کتاب خوشه:یادنامه نخستین هفته شعر و هنر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب خوشه