دانلود کتاب دمی با خیام اثر علی دشتی

 

اشکال امر در این نیست که آیا خیام رباعی هاوی گفته است یا نه زیرا معقول نیست فرض کرد عده بسیاری از اهل فکر و ادب و تاریخ در طی دو قرن باهم تبانی کرده باشند که رباعیاتی به خیام نسبت دهند.
اشکال قضیه در تعداد رباعی هائی است که میتوان به خیام نسبت داد یعنی دست یافتن رباعی هائی است که ظن اصالت در انها بیشتر است چه هرچه از مرگ خیام دور میشویم رباعیات فزونی میگیرد مخصوصا پس از نیمه اول قرن هشتم .
از ان تاریخ به بعد مجموعه های مدون پیدا می شود که از 158 رباعی تا 500 رباعی در انها گرد امده و بهمان تناسب شیوه سخن ئ اندیشه از اتاق و انسجام دور میشود بطوریکه با هیچ معیاری نمیتوان انها را مولود یک قریحه دانست پس بیرون کشیدن کالای اصیل از این انبار مغشوش و انباشه از جنس ناسره کاریست بس دشوار و مستلزم مراعات اصول و قراینی است که تنها اتکاء به نسخه های خطی برای رسیدن به مقصود کافی نیست زیرا هم در اصالت نسخه خطی برای رسیدن به مقصود کافی نیست زیرا هم در اصالت نسخه ها شک هستند هم بامانت و دقت و اطلاع فراهم کنندگان این نسخه نمیتوان اعتماد کرد

 

 

 

برای خرید کتاب دمی با خیام اثر علی دشتی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب دمی با خیام