دانلود کتاب داستان پدماوت اثر عبدالشکور بزمی به کوشش امیرحسین عابدی

 قصه پدومات از نخستین قصه های هند باستان میباشد که بعد از هجوم علاء الدین خلجی به معبر چتور داستان و افسانه پدماوت نقل زبان عموم و خواص گردید.
افسانه پدماوت به 2 بخش تفکیم میگردد. بخش نخست این افسانه به روایت عاشقی و ازدواج پدماوتی و رتن سین و برگشت ایشان به قلعه چتور می پردازد.
و بخش دیگر که تقریبا زمینه تاریخی داشته ارتباط به تسخیر قلعه چتور بوسیلع علاء الدین خلجی و کشته شدن رتن سین و خودکشی پدماوت پرداخته است.
این دو بخش متفاوت براساسی که با یکدیگر متصل هستن اما از یک تفکیک شده هستند.
و اما اولین سراینده افسانه پدماوت و میتوان گفت بهترین آن ئر عصر پادشاهی شیرشاه سوری در اواسط قرن نهم هجری این افسانه را به شعر و زبان هندی برگردانده است ملک محمد جائسی است.
و این برگردان به نظم یک شاهکار بی نظیر هندی شناخته شده است.

 امکان دارد که این سراینده بزرگ هندی نخستین رفرنس از پدماوتهای بسیار در کهن ادبیات هند بوده اما بیدرنگ فقط نبوده زیرا داستان پدماوت بوسیله سرایندگان بسیاری در ادبیات جهان دیده شده که در مهم کردن و ماندگاری این افسانه نقش مهمی داشته است.
نخستین شخصی که افسانه نامبرده را به زبان پارسی آنهم در قالب نظم درآورده ملاعبدالشکور بزمی میباشد .ایشان در قرن ده هجری قمری چمش برجهان گشوده و طی تحقیقات و کسب دانش و ادب در زمینه نگارش و ترجمه زحمات بسار کشیده است

 

برای خرید کتاب داستان پدماوت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب داستان پدماوت