دانلود کتاب رها اثر فریدون توللی

 

سروده های فریدون توللی نه تنها سبب ویژگیها و تازگیهائی که در بردارد برآثار معاصران و پیروانش اثراتی روشن و انکار ناپذیر گذشاته و در چارچوب مرزی این اب و خاک ستایش صاحبدلان و ژرف بنیان بیغرض جهان ادب را متوجه وی ساخته است.
بلکه آوازه شهرت او در خارج از این کشور نیز در انداخته است.
تا انجا که بسیاری از پارسی گویان ممالک همسایه از قبیل افغانستان و پاکستان سروده های او را از بر دارند و در سایر کشورها نیز از قبیل ترکیه و عراق و فرانسه و انگلستان و کانادا و اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از سرودهای توللی بهمت استادان دانشگاه یا خاورشناسان و ادب دوستان به زبانهای مختلف بیگانه ترجمه شده و در کتب و رسالات و مجلات یا منتخبات ادبی بطبع رسیده است.
ضمنا دانستن این نکته برای ادب دوستان مخصوصا علاقمندان را به آثار توللی مایه مسرت است. که نام این شاعر همراه با شرح مختصر زندگی و اسامی کتابهایش در دائرهالمعارف عظیم و جهانی شعر که با دارا بودن هزاران برگ بزبان انگلیسی چاپ شده ذکر گردیده و این امتیاز را نیز باید نتیجه دیگری از تاثیر سروده های فریدون توللی در خارج از ایران دانست

 

برای خرید کتاب رها  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب رها