دانلود کتاب شوان ها اثر انوره دو بالزاک

 

 آن روز صبح آن ها فورژه را به قصد ماین ترک کرده بودند.
کوهستان پله رین در میانه راه فورژره و شهرک ارنه که توقفگاه همیشگی مسافرین است واقع است.

لباس گروهای کوچک و بزرگ این جمعیت معجون غریبی بود و خود افراد نیز به نظر مجموعه ی درهمی از مکان ها و مشاغل مختلف می امدند. از این رو شرح این موارد می تواند مفید باشد.
از سوی دیگر باید به این داستان پرچم هایی را اضافه کرد که این روزها مردم انها را بسیار می انگارند .انهم علی رغم نظر برخی منتقدین که این پرچم ها را مانعی در مقابل تشریح عواطف بشری می پندارند.

 عده ای از دهقانان و در واقع اکثریت انها کفشی بر پا نداتشند و تنها در پوستین بزی سنگین خود که از گردن تا زانو می رسید پوشیده شده بودندو نیم شلوارهایی که از پارچه شپید زبری که به طرزی خشن و بد اراسته شده بود.
گویای عدم علاقه به مهارتهای صنعنی بود طره ی موهای بلند و باریکشان.بخشی از تن پوششان به نظر می رسید و ان چنان چهره های افسرده شان را مخفی مس ساخت که در نگاه اول به راحتی می شد تصور کرد که پوستین های بزی پوشت خودشان است. و این بیچار ها را می شد با حیوانی که لباسشان را از پوشت او دوخته بود اشتباه گرفت.
انچه که در چند خط بالا خواندید مربوط به بخش ابتدایی کتاب شوان ها اثر انوره دو بالزاک میباشد که برای نمونه شروع روان و توصیفات دقیق نویسنده قرار داده شد

ترجمه  این رمان توسط شهرام زرندار چاپ اول سال 1373 توسط انتشارات فکر روز بچاپ رسید.

برای خرید کتاب شوان ها اثر انوره دو بالزاک نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب شوان ها