دانلود کتاب رنج و سرمستی اثر ایروینگ استون ترجمه پرویز داریوش

 

 عذاب جانکاه و مستی بخش ترجمه و اختصار رنج و سرمستی اثر ایروینگ استون را امروز به پایان رساندم.
شاید نخستین کتابی بوده است که ناگزیر پنج بار از ابتدا تا به انتها آنرا خوانده ام. مختصر ساختن هیچ کتابی آسان نیست.آسوده تر و درست تر شاید آن است که یا کنارش بگذاریم یا تمامی آنرا در دست ترجمه گیریم.

گفتن این کتاب را دستگاه محترم ریدرز دایجست خلاصه کرده و به چاپ رسانده است. از من خواستند که همانرا به فارسی برگردانم. اما تا به امروز بدان مراجعه نکرده ام. اصلا ندیده ام چگونه چیزی است.اگر روزی ببینم خواهم دانست چه ها را انجا انداخته اند که من نینداخته ام و چه ها را احینا من جا گذارده ام که ایشان همراه دارند. اما چه لزوم همین درد ناخشنودی کنونی مرا بس است.از متن کتاب در حدود 9000 سطر کوتاه و بلند جمعا حذف کرده ام که برابر دویست صفحه پرو کامل آن است.
بسیار به ندرت بوده است که چند سطری را با رضای کامل حذف کرده ام. ان عوامل که مرا در برگزیدن سطرهای حذفی راهنما بوده اند هرگز مطلوب من نیستند. بازار و ناشر و فروش و بالعکس جاهایی بوده است که من خود به حذف انها راغب بوده ام و در نظر گرفتن همان عوامل دست مرا بسته است.

برای خرید کتاب رنج و سرمستی اثر ایروینگ استون ترجمه پرویز داریوش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 از گونه نخستین آن جاهاست که ایروینگ استون دل به توضیحات راهنما داده و با همه حواس محو تماشای اثری از میکل آنژ شده درهمان بیخودی و صفی فنی و در ضمن شاعرانه و پیچیده از روش کار او به دست داده است.دلم نیامد. این گونه شعرهای متفنن را همه جا نادیده بگیرم. از گونه دوم آن صحنه های معطوف به مجامعت است که یک طرف زنی دلرباست و طرف دیگر میکل آنژ این قسمتها یک بارع جعل است. اما ایروینگ استون از همین بابت ترجمه حال یا بیوگرافی میکل آنژ را تالیف کرده دست به منصود ساختن رمان زده است.

 

 

دانلود کتاب رنج و سرمستی