دانلود کتاب کودکی یک رئیس اثر ژان پل سارتر ترجمه محمدعلی سپانلو

 در مجموعه داستان های کوتاهش بنام دیوار سارتر به تحلیل کیفیات نفسانی و عاطفی آدمی همت گمشاته و حتی فضای این قصص مملو از حالات شاد شخصیتهای ویژه سارتر است که قصه فعلی نیز عاری از این خصیصه نیست.
در کودکی یک مدیر با الهام از فروید ابتدا بروز و تکوین لی بیدو را در بدن کودک یک کارخانه دار تجسس میکند و با موشکافی دقیق نوع پرورشی را مینمایاند که منجر به ظهور عقده ها و عوارض ناشی از آن میشود من با عقده ادیپ شروع کردم و .سپس.......شدم و اکنون یک لوطی هستم و به کجا میرسم؟ و میرسد به عقاید حاد شبیه فاشیسم. اما این قهرمان سارتر از دیگر اشخاص او خوش اقبال تر است زیرا هرچند که نمیتوان این قصه را تماما ماجرای کودکی و شباب خود مولف دانست .لکن بی تردید سارتر در آن از یادبودهای زندگی خویش فراوان استعانت جسته و شاید سرانجام تقریبا نجات یافته جوان ماجرایش که در این قصه به مدد غریزه جوینده او توجیه میشود.

 

 

برای خرید کتاب کودکی یک رئیس اثر ژان پل سارتر ترجمه محمدعلی سپانلو نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 عنایتی است که نویسنده به کودکی خود نموده.پایان قصه برگردان حرفی است که سارتر امروزه بطرز واضح تر و حلاجی شده تر تحت عنوان مسولیت مطرح میکند. بورژوای جوان در آغاز دنیایی پر آشوب به گذشته ویران خود مینگرد و اراده مقتدر و شخصیت سازنده اش را از ان بیرون می کشد.شاید در این پایان چیزی چون عقده سروری و بزرگ نمایی در او باقی است. اما بهر تعبیر نویسنده این داستان با سارتر حالیه تفاوتهای بارزی دارد.

 

دانلود کتاب کودکی یک رئیس