دانلود کتاب بیست داستان اثر لوئیجی پیراندلو ترجمه زهرا خانلری

 پیراندلو روانشناسی است که به عمق روح اشخاص نفوذ می کند و نقائص و ضعف ها و علل آنها را بیرون می کشد.دختری را نشان می دهد که بعللی نتوانسته است شوهر بکند و جوانی خود را در مبارزه با تمایلات و غرایز گذرانده است و باین سبب دستخحوش ضعف ها و عقب ماندگیها می شود و از این رنجها ناتوان می گردد و چه ناکامیها از این شکست عایدش می شود .چه حقدها.چه بدبینی ها.حسادتها در وجودش جایگزین می گردد و سرانجام پس از یک مبارزه طولانی کارش بخود کشی منجر می شود.

 پیراندلو پستی ها و ابتذالات و ضعف صفات بشر را که موجب سرگرمی و اشتغالات مزاحم میشود بخوبی وصف می کند.فضولی ها.کنجکاویها و دخالت درکار و زندگی دیگران که اغلب ناشی از بیکاری است و جز تفریح و تفنن چیزی نیست ولی ممکنست خانواده ای را در هم بریزد همه را تشریح می کند.
قهرمانان پیراندلو تنها از این بین بشر انتخاب نمی شوند بلکه حیوانات هم اغلب جزو قهرمانان داستانهای او قرار می گیرند .بیخبری انها از افعال و اعمالشان که گاهی بشر تاثیر بسزایی دارد نفوذ و اثری که در روحیه که در روحیه اشخاص دارند و رنجی که بی اراده به بشر می دهند همه را شرح می دهد

 

برای خرید کتاب بیست داستان اثر لوئیجی پیراندلو ترجمه زهرا خانلری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

پیراندلو از نسبی بودن حقایق و تعدد شخصیت بحث می کند.فرد در برابر اشخاص و وقایع مختلف شخصیتهای مختلف در خود می یابد.هرکس بر وفق شناسائیی خود بوجود این فرد واقعیتی می بخشد ولی هرگز نباید تصور بکند که شخص حقیقی همانست که او می شناسد.خود او هم نباید گمان بکند که برای همه همان است که بوده بلکه وجود یکی است منتها به اکشال مختلف در می اید.
پیراندلو اغلب نیشدار و مسخره امیز بخود می گیرد. شوهرهاویی را نشان می دهد که از جانب زنشان اطمینان خاطر دارند و به انها کمال اعتماد را نشان می دهند و برای دوست خود که مورد خیانت زنش قرار گرفته است دلسوزی می نمایند و غافلند که در همین حال خود مورد خیانت زنشان واقع شده اند و در عین بیخبری دیگران بحالشان دلسوزی می کنند.
باری پیراندلو در این داستانها در کمال بیطرفی و بی نظری دردهای بشر و رنجهای ستمدیگان و حوادث نامطلوبی را که تقدیر شوم ناگهان در زندگی افراد پیش می اورد با قدرت و صراحت بیان وصف می کند.مکتب پیراندلو پیروان بسیار یافت و به پیراندلیسم مشهور شد

 

 

 

دانلود کتاب بیست داستان