دانلود کتاب آفرینش اثر گور ویدال ترجمه عبدالحمید سلطانیه

 برای مردم قرن پنجم قبل از میلاد مسیح هند یک ولایت پارسی در دره سند است در حالی که چئین فقط امیر نشینی است گرفتار جنگ در خطه ای که امروز به نام چین شناخته می شود. من در این داستان برای جلوگیری از ابهام نه تنها برای دشت گنگ بلکه برای مناطقی که امروزه به نامهای پاکستان و بنگلادش مشهورند از واژه هند استفاده کرده ام و چون کاربرد واژه چین در آن زمان واقعا نامگذاری درستی نیست از نام قدیمی چین و ماچین برای نامیدن سرزمینهایی سود جسته ام که میان دو رودخانه زرد و پانگ تسه قرار دارند. در مورد نامهایی مانند کنفسیوس و مدیترانه تا جای ممکن اساس مصطلح در زبان انگلیسی این روزگار را به کار برده ام ولی برای افغانستان ناشد و ایران مفهوم نامهای باستانی آنها یعنی بلخ و پارس را انتخاب کرده ام.

برای تعیین فاصله ها از معیار متداول مایل استفاده کرده ام و تا انجا که مربوط به تاریخ وقوع حوادث این داستان راوی می کوشد تا رویدادهای تاریخی پیش از شامگاه روز 20 دسامبر سال 445 قبل از میلاد مسیح را بیان کند یعنی از روزی که روای پاسخ به هرودوت شروع به تقریر می کند.

 

برای خرید کتاب آفرینش اثر گور ویدال نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 کوشیده ام با دقت تمام و تا جای ممکن بدون افزایش و یا کسر لغتها و جمله ها تقریرهای سیروس سپیتمه را به فارسی برگردانم.اگر خواننده این گزارش دقیق را با پیش داوریهای مشهور و غلط رایج در ایران مغایر بیابد می تواند به کتابهای مرجع از جمله دائره المعارفهای عمومی و تخصصی مراجعه و حقایق تاریخی و مستند آن زمان را بررسی کند.دورانی در حدود 70 سال پیش از 20 دسامبر سال 445 قبل از میلاد مسیح و ان را باتقریرهای سپیتمه تطبیق دهد و از دقت نظر و دانش و مطالعه گسترده خالقش گورویدال لذت برد.
اما در عین حال این را هم نباید از نظر دور داشت که حقایق تاریخی در نتیجه یافته ها و بررسیهای جدید در حال تحول است و مفاهیم وقایع شناخته شده با پیدا شدن یافته های چجدید تغییر می کند.و همین امر موجب بروز نظریات گوناگونی می گردد که یک نمونه آن مربوط به تاریخ ولادت و بعثت زرتشت است. در این مورد ویژه خواننده علاقه مند می تواند به سلسله مقالاتی که اخیرا در مجله چیستا به چاپ رسیده است

 

 

دانلود کتاب آفرینش