دانلود کتاب نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه ترجمه محمد قاضی

 قهرمان اصلی کتاب نان و شراب در حقیقت شبحی از خود سیلونه میباشد و بدین سبب می توان رمان نان و شراب را را یک خود زندگی نامه شناخت.

 رمان نان و شراب روایت فداکاری میباشد. رمان نان شراب حکایت تکرار فدیه حضرت عیسی است که گفت به بحواریانش در مهمانی شام آخر این شراب من است و این نان من
این همان تکرار فدیه مسیح است اما در قالب سوسیالیزم.اگرچه کارکتر اصلی نان و شراب در اصل بی مذهب است اما در ذات خود به شکلی خمیره ای از باور مسیح را داراست و این یکی از ویژگی های خاص و ارزنده نویسنده میباشد که هر کارکتری و اندیشه ای را در قالب هر دین و مذهب و سیاستی احترام میگذارد.
نان و شراب یک تحلیل عمیق سیاسی زمان نویسنده است و و مردم یک جامعه را در برابر این سیاست مورد بررسی قرار میدهد. بررسی مردم در دل فاشیزم تا سوسیالیزم و دین و مذهب و کلیسا.
کارکتر اصلی نان و شراب یک منتخب سوسیالیزم است دربرابر فاشیزم.
او که سوسیالیست میباشد اما به هیچ وجه یک کارکتر گروهکی دگم نیست. و در طول داستان در پی نقد خود و شناختش می باشد. اگرچه به سوسالیزم باور دارد اما خود را در بطن ان تحلیلذ می نماید و و این همان هسته داستان است نظام و نهضت که هنگامی که نهضت به نظام مبدل نگشته پویا بوده است

برای خرید کتاب نان و شراب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب نان و شراب