دانلود کتاب شاهین آناوارزا اثر یاشار کمال ترجمه دکتر ایرج نوبخت

 شاهین آنا وارزا جلد 2 اینجه ممد است که یاشار کمال آنرا یازده سال پس از اتمام جلد اول نوشت.اینجه ممد 2 خود در واقع رمان مستقلی است که در فرانسه با عنوان شاهین ممد منتشر و در سال 1976 دوبار به چاپ رسید.
انچه که در اینجه ممد 2 چشمگیر است شخصیت خود اینجه ممد است.ممد که پس از کشتن عبدی ارباب ستمگرده دیرمن اولوق ناپدید شده بود در جلد دوم بار دیگر سرو کله ش در آناوارزا پیدا می شود.
در دیرمن اولوق برادرزاده عبدی به نام حکزه ارباب ده شده است و انچنان آتشی از ظلم در ده روشن ساخته که روستائیان حسرت ارباب عبدی ظالم را دارند و از او چون قدیسی یاد می کنند.
اینک در برابر اینجه ممد که تصور می کرد با کشتن عبدی ظلم در آن روستا ریشه کن خواهد شد دیدگاه های جدیدی در برخورد با مسائل گشوده شده است.عبدی رفت حمزه آمد و اگر حکزه را بکشد ایا ظالم دیگری جای اورا نخواهد گرفت؟ تردید چون بختک بر افکار و اندیشه های او چنگ انداخته است

 

برای خرید کتاب شاهین آناوارزا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب شاهین آناوارزا