دانلود کتاب شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر اثر ولتر ناصح ناطق

 

 ولتر کودکی نحیف و لاغر بود و کسی انتظار نداشت در حدود هشتاد و پنج سال عمر کند. در کودکی شخصی بنام آبه دوشاتونف شعرهای ذیل را که سرفصل تمام زندگی او محسوب میشود و با تموخته بود:
مردم این جهان خواه طرفدار پاپ باشند و خواه بودائی همه ژاژخائی می کنند.
حق را یکی سیاه و دیگری سفید می بند و همه باهم در جنگند.مردم بیهوده گر و متعصب بدون ذره ای تفکر هر افسانه ای را حقیقت می پندارند.
ولتر تا عمر داشت نه برای لاغری خود چاره ای جست نه مضمون این شاعار را فراموش کرد.مشتی پوست و استخوان و عصب در حدود یکقرن برای حق جنگید و روحانیان قشری و متعصب را که از اختلاف بین مردم برای خود شکوه و جلال و دستگاه فراهم میسازند.بباد استهزاء گرفت. ده ساله بود که که اورا بمکتب برادران ژزویت فرستادند.در مکتب ژزویت ها ولتر ادبیات قدیم و معانی و زبان لاتینی را فرا گرفت.

و راه و رسم مبارزه و عناد و لجاج و سرسختی را اموخت.طبع شوخ ولتر در همان محیط تاریک هم بکار افتاد .شعر در هجو استادان خود ساخت و همه چیز را ریشخند کرد.
ولتر در همان جا بهتر خداد خود پی برد و هنگامی که پدرش باو تکلیف کرد که شغلی پیش بگیرد گفت :: من هیچ شغلی جز نویسندگی و ادبیات نخواهم پذیرفت

برای خرید کتاب شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر اثر ولتر ناصح ناطق نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر