دانلود کتاب اسپارتاکوس اثر هوارد فاوست ترجمه ابراهیم یونسی

 آورده اند که در اواسط ماه مارس شاهراهی که از شهر جاوید رم به شهر کوچک و زیبای کاپوا می رود بار دیگر به روی مسافران گشوده شد.
اما این بدان معنا نیست که عبور و مرور در این شاهراه بلافاصله به وضع عادی بازگشت.زیرا طی چهار سال گذشته هیچ یک از راههای جمهوری آن امنیت و ترددی را که از راهای روم انتظار می رفت به خود ندیده بود.نا امنی کم و بیش در همه جا به چشم می خورد و نادرست نخواهد بود اگر بگوییم شاهراهی که رم را به کاپوا می پیوست مظهر نا امنی گشته بود. چه خوب گفته بودند که راها را بنگر به وضع رم پی ببر اگر راها امنیت به خود ببینند شهر نیز آسایش به خود خواهد دید.

 در سراسر شهر اعلان شد که هریک از اتباع آزاد روم که کاری در کاپو داشته باشد می تواند برود و آن را صورت دهد. اما علی العجاله به مردم توصیه نمی شد که برای خوشگذرانی عازم این محل زیبا گردند. باری با گذشت زمان به هنگامی که بهار بر سرزمین ایتالیا دامن گسترد مقررات منع عبور و مرور لغو شد و عماراتی زیبا و مناظر دلشگای کاپرا بار دیگر سکنه رم را به سوی خویش خواند.

برای خرید کتاب اسپارتاکوس اثر هوارد فاوست ترجمه ابراهیم یونسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 کسانی هم که به عطرهای خوب علاقه مند بودند و به سبب گرانی قیمت نمی توانند عطر دلخواه خود را تهیه کنند علاوه بر انکه از مناظر زیبا لذت میبردند ضمن زیارت کاپوا تجارت نیز می کردند.کارخانه های عطرسایی عظیمی در این شهر بود که در جهان مانند نداشت و از تمام نقاط جهان عطرها و روغن های عالی از بومی و بیگانه به کاپوا فرستاده می شد.

 

 

 

دانلود کتاب اسپارتاکوس