دانلود کتاب کوکائین اثر پیتی گریلی ترجمه رضا سید حسینی

 البته خوانندگان می دنند که کوکائین ماده مخدر سفید گرد مانندیست که از برگهای درخت کوکا گرفته می شود و اصل آن از آمریکای جنوبی است.
این گرد سفید خاصیت تخدیری دارد و نه فقط بی حسی موضعی ایجاد می کند بلکه تمام احساسات عالی انسانی را بنحو نامحسوس فلج می کند و سرانجام بکلی زائل می نماید. بطرزیکه طبیعت استعمال کننده آن پس از مدتی به طبیعت حیوانات درنده نزدیک می شود که برای تغذیه روزانه حتی از خوردن گوشت و پوست همنوع خود دریغ ندارند.
برای معتاد به این ماده مخدر سهل است که در کشاکش تشنجات مرگ خیز عصبی جان عزیزترین افراد را به بهای چند گرم این ماده سپید قربانی کمد.
اینست اغلب جنایات با اراده صاحب غرض ولی بدست این نوع معتادان اتفاق می افتد.
اینها غلام و اسیر این گرد جهنمی هستند. دارنده گرد فرمان می دهد و غلامان و اسیران بدون کوچکترین حب و بغض اجرا می کنند. چون اعصابی که بر آنها تازیانه مرگ می خورد دیگر تاب و تحمل تفکر و تعقل ندارند.
باید برین لهیبی که زبان کشیده و دارد پیکر را می سوزاند گرد خاموشی ریخت .بشود ببهای فروش وطن خاتمه می پذیرد فرق نمی کند.هدف مشخص است اینها وسیله اند و کمتر کسی درباره وسیله می اندیشد.
در اندک زمانی تمام مظاهر عالی انسانیت دوستی و شهامت ووفای بعهد و عشق و فداکاری و بشر دوستی و جوانمردی کشته میشود و در اخر وجود معتاد بر گرانی برایش می شود که برای رهایی از رنج و نقل آن چاره ای جز توسل به خودکشی نمی بیند.
رمان کوکائین شرح گرفتاری قهرمان داستان در تراژدی زندگی عاشقانه ایست

 

 

برای خرید کتاب کوکائین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب کوکائین