دانلود کتاب ژان کریستف اثر رومن رولان ترجمه م.ا. به آذین

 

 مدتها پیش از اقدام به نگارش قطعی اثر طرح بسیاری از حوادث و چهره های اصلی آن ریخته شده بود .کریستف از سال 1890.گراتسیا از 1897 و آنای درخت آتشین به طور کامل در 1902 تصویر شده بود.
اولیویه و آنتوانت در 1901-1902 و مرگ کریستف در 1903 ( یک ماه که نخستین سطرهای سپیده دم نوشته شود.)
و درست در همان ساعتی که چنین یادداشت می کردم : امروز 20 مارس 1903 به طور قطع نوشتن ژان کریستف را آغاز می کنم)
کاری جز آن برایم نمانده بود که خوشه ها را بر چین کنم و با هم ببندم و از آن بافه ای فراهم سازم.
بدین سان می توان دید که ادعای منتقدان کم بصیرتی که گمان می برند من بی نقشه و از روی تصادف دست به کار ژان کریستف زده ام تا چه پایه نابخردانه است.
من از تربیت فرانسوی و کلاسیکی و دانشسرائی خود خیلی زود عشق و احتیاج به ساختمان های مستحکم را فرا گرفته ام.
و در خون خود نیز را به ارث برده ام.چه از نژاد قدیمی ساختمان کنندگانی بورگونی هستم.
هرگز امان ندارد اثری را شروع کنم پی آن که قبلا پایه های آن را استوار کرده خطوط عمده انرا به تمامی طرح ریخته باشم.
هرگز اثری مانند ژان کریستف نبوده است که پیش از این که نخستین کلمات انرا به روی کاغذ امده باشد کاملا در اندیشه شکل پذیرفته باشد.
در همان روز 20 مارس 1903 من بخش های این منظومه را در طرح های خویش معین نموده ام..

 

برای خرید کتاب ژان کریستف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 و درست همان ده قسمت همان ده مجلد را پیش بینی کردم.و خطوط و اندازه و مقدار هریک را تقریبا به همان صورتی که به انجام رسلانده ام تربیت داده ام.
کار نگارش قطعی این ده جلد ده سالی بطول انجامید.
آغاز آن در 8 ژویه 1903 در فروبرگ سوراولتن در کوه های ژورای سویس. نه چندان دور از صحنه نبرد هولناک درختان صنوب و آلش- درهمان محلی که بعدها ژان کریستف دل خسته درخت آتشین می بایست در آن پنهان شود.
و پایان آن در 2 ژوئن 1912 در باونو در ساحل دریاچه ماژور بود.
قسمت عمده اثر در آن خانه کوچک و لرزانی که بالای سردابه های پاریس قرار داشت.
خانه شماره 162 خیابان مونپارناس نوشته شد.
این خانه که از یک سو حرکت ارابه های سنگین و غرش مداوم شهر آن را به لرزه در می اورد از سوی دیگر ر خلوتگاه افتابی باغ های کهن سال صومعه مشرف بود که از عمر درختان آن دو قرن رفته و پر از گنجشکان پر گو و کلوترات بغ بغ کن و طرقه های نغمه ساز بود.

 

 

 

دانلود کتاب ژان کریستف جلد اول و دوم

دانلود کتاب ژان کریستف جلد سوم و چهارم