دانلود کتاب وظیفه مقدس تو اثر یوری گرمان ترجمه آلک قازاریان

این پیشامد در کلاس نهم مدرسه برای او رخ داد : والودیا ناگهان نسبت به همه چیز دلسرد شد حتی نسبت به گروه شطرنج که در غیاب او فورا از هم پاشید حتی نسبت به معلمش اسمارودین که تا انموقع اوستیمنکو را از بهترین شاگرد خودش میدانست و حتی نسبت به واریا استپانووا که در روزهای جشن ماه نوامبر با او به ساحل بلند رودخانه ارامی که اسمش اونچا بود رفته بود.

این پیشامد در کلاس نهم مدرسه برای او رخ داد : والودیا ناگهان نسبت به همه چیز دلسرد شد حتی نسبت به گروه شطرنج که در غیاب او فورا از هم پاشید حتی نسبت به معلمش اسمارودین که تا انموقع اوستیمنکو را از بهترین شاگرد خودش میدانست و حتی نسبت به واریا استپانووا که در روزهای جشن ماه نوامبر با او به ساحل بلند رودخانه ارامی که اسمش اونچا بود رفته بود.
زندگی پر از تقلا و هیاهو با تمام شادی ها و سرگرمی ها با تمام جزیات با همه چیزهایی که والودیا را احاطه کرده بود گویی یکمرتبه از حرکت باز ایستاد و با ترس و احتیاط در کمینش نشست انگار میگفت صبر کن پسرجان صبرکن ببینم بعد چطور میشود.
البته به نظر نمیرسد که پیشامد خاصی روی داده باشد. انشب او با واریا به سینما رفته و هوا پاییزی مثل همیشه نم نم میبارید و واریا طبق معمول راجع به هنر تاتر پرت و پلا میگفت.
باری انشب روی پرده سینما چندتا مرغ خودخواه از یک نژاد برگزیده با وقار تمام قدم میزدند.
بعد ناگهان والودیا به فس فس افتاد نفس بند امد

 

برای خرید کتاب وظیفه مقدس تو اثر یوری گرمان ترجمه آلک قازاریان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب وظیفه مقدس تو