دانلود کتاب سفر به شرق اثر هرمان هسه ترجمه سروش حبیبی

 سرنوشتم این بود که در تجربه ای بزرگ شرکت جویم.عضویتم در مجمع همپائی در سفری بی مانند را نصیبم کرد .سفری که در ان زمان شگفتی ها در برداشت.اما چون شهابی ثاقب.شتابان از خاطر گریخت و از ارزش افتاد. بدین خاطر بران شدم تا داستان ان سفر افسانه ای را که همانندش از زمان هوگو و رونالد تا کنون در میان نیامده بنویسم.
دوران ما از جنگ جهانی بدنیسو دوره ای شگرف بوده است.دوره ای پردغدغه پر اشوب اما بارور.
می دانم که نباید در شناخت دشواریهایی که پیشاوری نوشتن این داستان دارم خود را بفریبم.
دشواریها بسیارند.انهم نه تنها دشواریهای ذهنی هرچند که این گونه دشواری نیز بنوبه خود دشواری بزرگی است.
زیرا نه تنها دیگر یادداشتها.یادگارها.اسناد و دفتر خاطرات ان سفر را دست ندارم بلکه در پی سالها سختی و بیماری و تیره روزی بخشی از حافظه ام را نیز دست داده ام.
ضربات سرنوشت و دلسردی مداوم.حافظه ام را در هم ریخته و دیگر به خاطراتی که زمانی بسی رشون می نمود باور چندانی ندارم.
گذشته از این پیمانی که با مجمع بسته ام نیز سنگ دیگریست بر سر راه من.
چرا که ان پیمان گرچه مجازم می داد تا تجربه های شخصی خویش را بی هیچ گیره و بندی با دیگران در میان نهم اما از باز گفتن اسرار مجمع بازم می دارد.

 

 

برای خرید کتاب سفر به شرق  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سفر به شرق