دانلود کتاب پنه لوپه به جنگ می رود اثر اوریانا فالاچی ترجمه ویدا مشفق

 

 تصویری که از اوریانا فالاچی در ذهن خوانندگان آثار او نقش بسته است بیش از هرچیز تصویر روزنامه نگاری آرام . بی باک.صریح اللهجه ولی بی نهایت حساس و آگاهی است که به مسائل مردمی سخت عشق می ورزد و برای مناعت طبع انسانی احترام خاص قائل است.
روزنامه نگاری که قلم خود را جز در راه بیان و تجزیه و تحلیل و واقعیات زندگی بشر رنجدیده و آسیب پذیر قرن ما بکار نمی گیرد و با همان کنجکاوی و موشکافی و دقتی که رویدادهای سیاسی و بین الممل را اجزیه و تحلیل می کند در مقابل مسائل و ابتلائات انسانهای امروزی حساسیت نشان می دهد.
بی گمان اگر روزی بخواهیم در عمق جوامع امروز بشر دست به کاوشی عمیق و پردامنه بزنیم یکی از راهای مطمن و معتبر برای رسیدن به این منظور مروری در اثار روزنامه یی فالاچی همچون مقالات گزارش ها و مصاحبه های اوست.
با این همه فالاچی در کنار تصویر مشهور و پذیرفته شده روزنامه نگاری اش تصویر کمتر مشهور و کمتر پذیرفته شده یی دارد که در نگرشی عمیق سخت جلب توجه می کند و بسیاری برانند که می تواند حتی ان تصویر نخستین را تحت الشعاع خود قرار دهد.
و این یکی تصویر دوم فالاچی است که می رود تا در عرصه رمان نویسی و ادبیات مدرن دنیا چهره یی جالب توجه و بیاد ماندنی در سینه ادب جهان ثبت کند.
و این نه بخاطر ان است که در این تصویر دوم شخصیتی برخوردار از تخیلی افسار گسیخته که لازمه رمان نویسی است به چشم می خورد بلکه بخاطر انکه این شخصیت تا اعماق ارزهای زندگی بشر پیش می رود و به کشف زوایای پیچیده زندگی امروز و نکته های پنهان و پر رمز و راز روح انسان می پردازد

 برای خرید کتاب پنه لوپه به جنگ می رود اثر اوریانا فالاچی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب پنه لوپه به جنگ می رود