دانلود کتاب تصویر دوریان گری اثر اسکار وایلدر ترجمه داریوش شاهین

 

 

نخستین باری که با دوریان گری آشنا شدم یکی از روزهای بهار سال ۱۳۱۴ بود. آن بهار برای من نامیمون و تاريك و شوم بود . زیرا باستثنای ۲۲ روز اول آن که روزهای آخر دوره نهم تقنینیه بود و من در مجلس بودم بقیه آن بهار را در زندان قصر گذراندم. أعصاب من در نهایت تهیج و روحم در تیرگیهای متراکم قلق و نگرانی و یأس فرورفته بود. تنها مخدری که این بحران ناخوشنودی و درد را تسکین میداد کتاب بود، زیرا شخص را منصرف میکرد و باو فراموشی میداد . لحظات و ساعتی بر انسان میگذشت که دیگر این دیوارهای خیره کننده و منهدم نشدنی ، این دیوارهای ضخیم و پنجره های آهنینی که هر لحظه مثل چکش بر مغزم میگویید که انسان چون انسان است و قوه ادراك و تعقل دار دو پیش از حیوان میفهمد و حس میکند از هر حیوانی بدبخت تر و عاجز تر است.

ساعتهایی بر انسان میگذشت که انسان دیگر این دیوارها و پنجره آهنین محبس را نمیدیدو دیگر متوجه نبود که در چه محنتکده و ماتم سرایی زندگانی میکند در يك همچو حالت و شروطی تصویر دوریان گری» را خوندم و ساعتها غفلت و خوشی و لذت باین اوراقی كه يك فكر مشتعل و يك فريحه بی نظیری آنرا تدوین کرده است مدیون هستم . اوسكار وايلد بسلیقه من یکی از خوش قریحه ترین نویسندگان انگلیسی است که متأسفانه در نظر خود انگلیسها قدر و منزلت كييلينك ياد يكنس را ندارد، برای اینکه هوش وقاد و درخشنده وی با روح آرام و محافظه کار آنها سازش نداشته و لهجه گزنده و طاغی او نسبت بمقررات و آداب و اخلاق ملی با سلیقه موقر و معتدل پسند آنها موافق نیست و البته عللی از این قبیل باعث شده است که جامعه انگلیسی هوشهای درخشانی چون بایرون و اوسکار وایلد را از دامن خود طرد میکند و حتی باین اکتفا نکرده تلخی شرم آور حبس و اعمال شاقه را بذائقه نویسنده ای که باعث اسلوب و ظرافت سبك ، او را از میان صدها نویسنده ممتاز و مشخص میکند چسبانده اند .

پیش از دوریان گری اوسکار وایلد را میشناختم و با نظر اعجاب وستایش با بن سبك بدیعی که قصه های كوچك اورابيك قطعه شعر زیبا و موزونی مانند میکند نگریسته و هر چه از وی خوانده بودم بمنا لذت داده بود ولی در « تصویر دوریان گری» دو خصوصیت و دووجه امتیاز نگارش اوسکار وا بلد ظاهر ترو بر جسته تر است یکی دور شدن از ر مالیسم و پاشیدن گرد افسانه و شعر بر بیان خود وم کثرت این تناقض گویی با خرق مسلمات و انکار ظواهر که پارادوکسش ودوم می نامند .

حال وجود ظروف ومقتضيات خاصی با سبك بديع و پر از ظرائف و وطرائف فکری کتاب یا هر دو آنها ، دست بهم داده و از این كتاب يك اثر مطبوع و محو نشدنی در خاطره ام باقی گذاشته بود بعد یکه بعد از آزادی بدو سه نفر از دوستان خود تکلیف کردم که آن کتاب را بفارسی ترجمه کنند خوب بخاطر دارم اول از آقای آقا سید محمد سعیدی کفیل فعلی وزارت راه خواهش کردم که بقدرت قریحه ایشان در تعبیر و جمله بندی و مهارت در ترجمه و نشان دادن حقیقت فکر و نیت نویسنده معتقد بودم و بعد از آقای میر سید حسن شباهنك كه مثل من شیفته آثار اسکار وایلد بود و دو سه قصه های کوچک اور اترجمه کرده بود خواهش کردم و الان بخاطر م میرسید که دو سه سال قبل که با مترجم محترم این کتاب بمناسبت ترجمه «ماری آنتوانت استفان زويك آشنا شدم و در ایشان علاوه بر ذوق و قریحه و قدرت ترجمه استعداد شریفی بنقل آثار ذیقیمت ادبی اروپا بزبان فارسی مشاهده کردم در ضمن معرفی کتابهای چندی که بنظرم مفید یا زیبا میرسید صحبت از تصویر دوریان گری بیان آوردم و خواهش دارین را تکرار کردم و اکنون بسی خوشحالم که با همت و پشت کار ایشان این کتاب زیبا- شاید بهتر بن کتاب يك نویسنده زیبا پرستی (Asthetic) چون وایلد باشد. بزبان شیرین فارسی در آمده است. چند مرتبه از خواندن ترجمه بعضی از متفکرین بزرك اين شبهه در من یدا شد که مترجمین فارسی آنها از عهده ترجمه بر نیامده اند مثل ترجمه هائی که از شعر حافظ در زبان فرانسه میخوانیم که انسان دیگر حافظ را با آن لطف و ظرافت و وارستگی و رندی وشك و بلند پروازی که در میان ابرها دیده میشود نمی بیند .

مميز و مشخص يك نویسنده فکور تنها افکار او یعنی حقیقت فکر و تصور او نیست، زیر احقایق و افکار در دنیا خیلی زیاد نیست و آن اندازه ای که هست نقریباً شبیه العالم و در تمام اقطار د نیا مانند یکدیگر است. آنچه يك نفر نویسنده و متفکر را از دیگری ممتاز میکند کیفیت تعبیر فکر است. لباسی است که بر فکر خود میپوشاند .

بقول اناتول فرانس فکر تازه زیر آسمان کهنه نیست آنچه تازه است فورم است ادبیات جز فورم چیزی نیست... شاید این مطلب قدری اغراق آمیز باشد و گاهگاهی شخصی مبدع سیستم و خلاق فکری پیدا میشود ولی قدر مسلم اینست که آنچه مهم است طرز بیان این فکر است و ادبیات جز ابداع در تعبیر چیز دیگری نیست ترجمه آثار نویسندگان بزرگ از این لحاظ دشوار است که غالب هنر آنها همان بلاغت اسلوب و ظرافت تعبیر و داشتن خصوصیتهایی است در بیان تصورات خود بطور حتم ترجمه اصل الانواع داروین که حقایق علوم طبیعی را قدری با فرض و تخمین مقرون کرده و مانند فرمولهای ریاضی شرح میدهد آسانتر است تا مثلا ترجمه «جنایت سیلوستر بنار اناتول فرانس که هیچ مطلب تازه و فکر بکری در آن نیست ولی از زیبایی اسلوب و بلاغت و ظرافت میدرخشد.

 

 

برای خرید کتاب تصویر دوریان گری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

از همین روی ترجمه کتابهائی (مانند تصویر دوریان گری) که بیشتر جنبه ادبی دارد تا علمی و تاریخی آسان نیست و مترجم باید نه تنها در هر دو زبان مسلط و از دقایق هر دو کاملا مطلع باشد، بلکه در طرز فکر و تعبیر، بنویسنده ای که میخواهد ترجمه کند خیلی نزديك و شبیه باشد و بتواند همان روح و همان محیط و همان حالت را که نویسنده میخواهد ایجاد و در ذهن خواننده مصور سازد در خواننده فارسی بوسیله متن فارسی ایجاد کند . این بسیار کار مشکلی است نه تنها از این لحاظ که مترجمین مطلعی به دو زبان فارسی و زبان دیگری که نوشته را میخواهند از آن ترجمه کنند زیاد نیست بلکه بیشتر از این لحاظ که مترجمها غالباً نمیخواهند یا نمیتوانند جانشین نویسنده اصلی بشوند و همان تأثرات و انفعالاتی که مقصود نویسنده ایجاد آنهاست ایجاد کنند، یعنی مترجمین غالباً بترجمه خالی اکتفا میکنند، نمیخواهند یا نمیتوانند بآن ترجمه، همان روحی را بدهند که نویسنده اصلی در نظر داشته است، مثل نقاشی که يك تابلوی معروف راکییه ،میکند تمام خطوط و رنگ آمیزی را عیناً نقل می کند ولی نمیتواند آن حالت و تعبیری که در متن تابلوی اصل هست با و بخشد .

علاوه بر این نقص که در ترجمه آثار بعضی از نویسندگان بزرك ديده میشود و ترجمه های آقای فرهاد از آن میر است ، از خواندن ترجمه چند صفحه دور یان گری بنقص دیگری برخوردم که مر امتاثر کرد و آن اینست که زبان امروزی ما با همه جهد مترجمین فاضل قادر نیست که دقائق فکر نویسندگان قادر و با قریحه را با همه ظرایف و تنوع و موشکافی و زیبائیش نشان دهد . و این همان نکته ایست که میخواستم بآن اشاره شود زیرا انسان احساس میکند و حتی می بیند که يک صفحه از اوسکار وایلد بفرانسه غیر از همان صفحه است بزبان فارسی، در صورتیکه در ترجمه آن دقت شده و مطابقت آن با اصل قابل شبه نیست همین جملات و کلمات قصاری که او سکار وایلد بشکل مبادی مسلمه در آورده و آنرا مقدمه کتاب خود قرار داده است و شما فارسی آنرا میخوانید و نهایت دقت هم در تطبیق ترجمه با اصل آن شده است، در تأثیر و استيلاء برفهم انسان بامتن فرانسوی آن مساوی نیست، متن فرانسوی درخشان تروروشن تر، مانند آئینه شفاف تر و در منعکس کردن صورتهای معنی کریم تر و بی مانع تر است .

البته این نقص از اینجا ناشی شده است که عین آن مفاهیم متنوع و دقیقی که در ذهن نویسندگان فرنك موجود است در محیط ادبی و فکری ما هنوز رائج و معمول نشده و طبعاً كلمات و جمله های خاصی برای نشان دادن آنها درست نگردیده و اگر هم کما بیشی با شد هنوز قالب آنها نشده است ، طبعاً بطور مؤثر و نافذی نمی تواند تمام آن ظرافت و لطافت و دقت فکری نویسنده را منعکس کند ، علت اینکه انسان گاهی نویسندگان را در ترجمه فارسی دیگر نمی شناسد ، یعنی آنها را با همان قیافه درخشان متمایز و مشخص نمیبیند ، بلکه قدری معمولی و حتی ؟ ی گاهی خیلی پایین تر از حد متوسط افتاده اند، بطوریکه آن اثر مطلو به بکلی از آنها از این میشود ، همین عدم ورزش و تمرین زبان فارسی است در بیان این سنخ از مطالب ر یگانه وسیله سدا بن نقص همان کاری است که ت که آقای فرهاد» پیش گرفته، یعنی بجای هر چیزی ترجمه نویسندگان بزرگ و بفارسی در آوردن مواليد فكر و تخيل وذوق ارباب فکر و قریحه اروپاست.

کتاب علاوه بر اینکه مدرسه اکابرو یکی از مؤثرترین عوامل تربیت فکری و پخنکی عقل و تهذیب اخلاق جامعه بشمار میرود، یگانه وسیله ایست برای تکمیل زبان و رفع نقص و جبران فقر و نارسائی آن. البته بر کسانی که با کتاب و نشو و نمای فکری جهان سر و کار دارند این نکته پوشیده نیست که امروز در هر رشته و مقوله ای که بخواهیم بنویسیم ، بزرگان علم و فکر وادب باختر سفره های ر نگین و غنی در برابر ما گسترده

 

 

دانلود کتاب تصویر دوریان گری