تقریبا یکماه است که در حدود هزار رمان ایرانی و خارجی برای شما عزیزان بصورت رایگان قرار دادیم و سعی داشتیم با در نظر گرفتن حق نشر و مولف و مترجم این کتب را عرضه داریم اما بسیاری از کتب پس از عرضه متوجه شدیم حق نشر داشته و می بایست لینک دانلود را به احترام حذف کنیم از اینرو ممکن است کتابی را مشاهده کنید که لینک دانلود فعال نباشد و از این بابت شرمنده ایم چون نمیشود کل مطلب را حذف کرد و تنها لینک دانلود حذف میشود. و در این قفسه  دانلود رمان به خارجی و ایرانی تقسیم میشود