دانلود کتاب گلگشت خاطرات اثر ایرج پزشکزاد

 

 سال 1947 که هنوز آثار جنگ و مضیقه ها و جیره بندی ها و بخصوص سرمای تیزخانه ها به علت کمبود سوخت در فرانسه باقی بودبه پاریس رسیده بودم.
دوست قدیمم تورج فرازمند زودتر از من به فرانسه رسیده بود و من بر او وارد شده بودم. همدرس نبودیم. من در حقوق می خواندم و او آن موقع در سورین روانشناسی می خواند.
البته بعد خقوق خواند و وکیل دعاوی شد. دوستی و مجالست من و تورج که از سن 5 سالگی شروع شده اینجا و آنجا و همه جا تا امروز ادامه یافته است.
این استمرار در انس و الفت موجب شده که بعضی ها تصور کرده اند که مدل من در ساختن شازده اسدالله میرزا از قهرمانان دائی جان ناپلئون تورج فرازمند بوده است.
لا آنکه تورج شازده ی قجر است و بعضی خلقیات او بخ خلقیات اسدالله میرزای داستان شباهت دارد مدل من در ساختن این شخصیت قصه آدم های متخلفی بوده اند که از هر کدام چیزی گرفته ام.
اما خانواده ی فرازمند در رمان بکلی غایب نیست.
مدل شمسعلی میرزا بازپرس منتظر خدمت همدان .مرحوم مغقور شمسعلی میرزا فرازمند قاضی سختگیر و یک دنده ی دادگستری بود که مثل شمسعلی میرزای داستان تحقیق را کلید حل تمام مشکلات حتی در زندگی خانوادگی می دانست.
کلفت خانه که کاسه ی چینی را انداخته و شکسته بود.تا به بازپرسی ارباب درباره ی علت افتادن کاسه و اینکه کاسه از کدام دستش و چه ساعتی افتاده جواب نمی داد اما نمی یافت.

یک بار شاهد یک بازررسی داخلی آن مرجوم بودم.تورج از پس انداز پول تو جیبی یک هالتر ریختگی خریده بود که آن را لای جاجیم عرق ریزان به خانه می بردیم که دور از چشم پدرش به زیرزمین ببریم. از بخت بد در هشتی خانه با حضرت والا شمسعلی میرزا سینه به سینه شدیم .علی الحساب یک پس گردنی به تورج زد و و با لحن قهاری تحقیق را شروع کرد

 

برای خرید کتاب گلگشت خاطرات اثر ایرج پزشکزاد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 آنچه که در چند خط فوق خواندید جملات بسیار زیبا و دلنشین ایرج پزشکزاد از کتاب گلگشت خاطرات است که چند خط نخست داستان اول به نام بارانی سفارتی است که برای نمونه خدمتتان آوردم و بجز این داستان دوزاده داستان کوتاه بسیار شیرین و طنز دیگر در دویست و سی و شش صفحه ادامه دارد.

متاسفانه کتاب گلگشت خاطرات در ایران به چاپ نرسید. و سال هزار سیصد و هشتاد وشش توسط شرکت کتاب در امریکا بچاپ و نشر رسید.

 

دانلود کتاب گلگشت خاطرات