دانلود کتاب خانواده برومند اثر احسان طبری

 

 رمان خانواده برومند در سال های 1338-1341 نوشته شده و اگر بلافاصله پس از نگارش آن نشر میافت می توانست آغازگر سلسله نوین رمان های فارسی ( مانند تنگسیر.شوهرآهو خانم.درازنای شب.سووشون.شکر تلخ.اوسانه باباسبحان.همسایه ها .کلیدر و غیره) باشد که می کوشند جامعه امروز را طی داستان های طولانی و غالبا به شیوه ای واقع گرایانه در تصاویر و چهره های هنری منعکس کنند.
شاید آن روز این رمان می توانست نقش این آغازگری را به نحوی که در خور عنایت خوانندگان قرار گیرد انجام دهد ولی افسوس.
سرنوشت نویسنده دوری اجباریش از میهن.بی نصیبی اش از امکان طبع و نشر بسیاری از آثار خویش مانع آن شد که این داستان به موقع خود نشر یابد و اینک پس از ده ها سال و با تعویقی فراوان سرانجام بخت آن را می یابد که به صحنه آید و مانند هر دیرآمده ای حیرت زده پریشان و شرمناک است و می داند که از زمانی و با زبانی حکایت می کند که تا حدی غریبه است.
این نوشته باید جلد دومی داشته باشد که طی ان داستان به خاتمه مورد نظر برسد. زیرا خسرو سپه پور یکی از قهرمانهای اصلی داستان سرانجام در مقام نخست وزیری رژیم محمدرضا شاه می باید دوست دوران کودکی و نوجوانی خود مسعود برومند قهرمان اصلی دیگر و برادرش ستوان فریدون برومند را به عنوان افراد خطرناک انقلابی به جلوی جوخه آتش بفرستد.
ایا زندگی و سرنوشت اجازه خواهد داد این جلد دوم را که طرحی از آن هم اکنون ناتمام در دست است برای طبع اماده شود.

برای خرید کتاب خانواده برومند اثر احسان طبری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 ولی بهرجهت خانواده برومند به صورت کنونی خود کتاب مستقلی است که دورنمای فراخ و گسترده ای از جامعه ایران دوران رضاشاه در سال بین 1310 الی 1316 ترسیم می کند و تا انجا که نگارنده باخبراست. در ادبیات منثور فارسی وضعی بدین گستردگی از جامعه مورد نظر در جامعه قصه گویی انجام نگرفته است و اگر گرفته است. نگارنده از آن آگاه نیست.
برای نسلی که این دوران را از جهت زندگی خصوصی و اجتماعی گذرانده اند این رمان را امروز می نوشت بی تردید هم در ترکیب عمومی داستان هم از بابت چهره ها هم در گفت و گوهای قهرمانان داستان هم در زبان و شیوه نگارش هم در عرضه داشت مناظر بی آن گه از چارچوب موازین سته نیک مورد قبول خویش پای بیرون گذارد برخورد و روش تازه ای می داشت. ولی آفریده آن دوران را دیگر نمی شد با دست کاری ها و مداخلات ناجور و باطل و مسخ شده ساخت

 

دانلود کتاب خانواده برومند